Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Aplinkos apsaugos komitete pristatyta Tarpvyriausybinė klimato kaitos ataskaita

Visą pirmąjį rudens sesijos komiteto posėdį Seimo Aplinkos apsaugos komitetas skyrė aktualiems klimato kaitos klausimams.

2021 metų rugpjūtį pristatytą Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitą Komitetas pakvietė pristatyti mokslininką, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėją profesorių Egidijų Rimkų.

IPCC ataskaita apibendrina mokslo, technikos, socialines ir ekonomines studijas apie klimato kaitos būklę, jos poveikį ir būsimą riziką, taip pat apie klimato kaitos greitį.

Šis dokumentas paremtas 14 000 mokslinių publikacijų ir 66 šalių mokslininkų išvadomis. Jis buvo paskelbtas likus mažiau kaip trims mėnesiams iki Glazge (Jungtinė Karalystė) lapkričio mėnesį vyksiančių klimato derybų COP26, laikomų itin svarbiomis žmonijos pastangoms apriboti blogiausius pasaulio šiltėjimo padarinius. Glazgo Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos kasmetinėje konferencijoje dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, taip pat, jei nesutrukdys pandemija, planuoja vykti Seimo Aplinkos apsaugos komiteto atstovai.

Nors IPCC ataskaitos pagrindas yra išskirtinai mokslinis, jos svarbi dalis yra Santrauka politikos formuotojams, kuri yra ypatingai svarbi politikams, priimantiems sprendimus ir balsuojantiems už teisės aktus.

Komiteto posėdyje taip pat buvo pristatytas Europos Komisijos komunikatas – skėtinis Europos Sąjungos teisės aktų rinkinio „55 proc. tikslas – pasiekiamas“ (angl. fit for 55) dokumentas. Vėliau rugsėjo ir spalio mėnesiais Komitetas nuodugniai apsvarstys visus šio rinkinio dokumentus, įvertindamas ir Vyriausybės, dalyvaujančios derybose dėl šių europinių teisėkūros dokumentų, pozicijas.

Šiais dokumentais bus sudarytos sąlygos per ateinantį dešimtmetį sparčiau mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Juose derinami šie elementai: ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymas naujiems sektoriams ir sugriežtinimas; didesnis atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas; energijos vartojimo efektyvumo didinimas; spartesnė mažataršių transporto rūšių ir joms reikalingos infrastruktūros bei degalų pasiūlos plėtra; mokesčių politikos suderinimas su Europos žaliojo kurso tikslais; anglies dioksido nutekėjimo prevencijos priemonės; priemonės natūraliems anglies absorbentams išsaugoti ir stiprinti.

 

Komiteto posėdžio vaizdo įrašas

17