Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ar tik ministrus „suvalgo“ karjeros tarnautojai?

Seimo Ateities komitetas kartu su žymiausiais šalies politologais, teisės srities ekspertais ir apžvalgininkais spalio 13 d. neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtualioje diskusijoje identifikavo skirtingų valdžios šakų darnią veiklą trikdančias problemas,   aptarė Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės funkcijų pasiskirstymo niuansus.  

Pasak renginio iniciatoriaus, Ateities komiteto pirmininko prof. Raimundo Lopatos, „tema apie valdžios šakų įtampas ir bendraveikos perspektyvas gimė bandant įsivaizduoti kitokius politikos valdymo modelius, atsiremiant į mūsų Respublikos valdymo praktikas, pastebint feodalines salas ir ministerijų, ir savivaldos lygmenyje“. R. Lopatos teigimu, valdžių santykių raida yra ne tik komplikuota, bet kartais ir destruktyvi – turint galvoje bendrą tikslą. Gyvenant liberalioje demokratijoje ir keičiantis valdžioms, privalu kalbėti ne tik apie veiklų tęstinumą, bet ir apie institucinę atmintį.

Šią idėją atliepė ir intelektualinio forumo svarstymų pagrindu tapo Ministro Pirmininko patarėjo Dariaus Žeruolio mintys geresnio viešojo valdymo Lietuvoje klausimu. Nepriklausomai nuo to, kad Lietuvos Konstitucijos kūrėjai nusprendė ir įtvirtino atitinkamuose Konstitucijos straipsniuose, kad ministras vadovauja ministerijai ir sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, premjerės Ingridos Šimonytės patarėjo nuomone, „šią formulę reikia persvarstyti ir įvesti iš ministro atsakomybės už viešojo valdymo sritį (kuri gali nesutapti su ministerijos kompetencijos ribomis) kylančias teises ir pareigas“. Tokiai idėjai antrino ir politologas, socialinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Lauras Bielinis, kurio manymu, ministrų ir vadovų atsakomybės lygmuo yra iškreiptas, labai platus jo diapazonas, t. y. ministrai atsakingi už viską ir neturi statuso, leidžiančio būti politiku-strategu, o ne administratoriumi, sprendžiančiu rutininius klausimus.

Ministro vadovavimas ministerijai yra labiau praeities, o ne lanksčiai prie dabarties ir ateities problemų prisitaikančio valdymo dalykas. D. Žeruolio nuomone, „ministerijų kompetencijų ir viešojo valdymo sričių nesutapimo problemą pagilina politinės ministerijų vadovybės pasklidas, aukštesniųjų karjeros valstybės tarnybos vadovų neredukuojamas santykis su specialistais“.

Šiame kontekste forumo dalyviai, be kita ko, svarstė apie viceministrų statusą (politiniai vs karjeros tarnautojai) ir apie politinio pasitikėjimo ir karjeros tarnautojų santykio svorį ministerijų vadovybėse. Vaizdžiai tariant, ar „uodega gali arba turi vizginti šunį?“ VDU doc. dr. Remigijaus Civinsko teigimu, pirmiausia šalyje pasigendama visuminės valdžios sampratos, horizontalumo ir diskusijų dėl politikos ir administravimo atskyrimo.

Galiausiai forume buvo pažymėta, kad Lietuvai reikėtų peržiūrėti teisėkūros gausą ir jos smulkmeniškumą, nes yra sukurta teisiniu požiūriu gal ir suderinta, bet labai griozdiška ir daug visų darbo laiko ryjanti „mašina“. Šį akcentą plėtojo ir VDU Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas, kalbėdamas, kad teisėkūros gausa kyla iš skubos, o to pasėkoje vėl reikalingi tikslinimai ir taisymai. Todėl būtinos šį procesą mažinančios priemonės, kartu atkreipiant didesnį dėmesį ir į poveikio vertinimą.

Forume, svarstant atskirų valdžios šakų bendradarbiavimo problematiką, be cituotų prelegentų dalyvavo ir savo įžvalgomis dalijosi politologas, Rytų Europos studijų centro vyriausiasis politikos analitikas ir žurnalistas Vladimiras Laučius, Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas prof. dr. Vaidutis Laurėnas, politologas Vytautas Dumbliauskas ir kiti forumo dalyviai.

„Intelektualinio Lietuvos savarankiškumo“ diskusijas inicijuoja neformalaus Ateities forumo organizatorius ir jų moderatorius Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata.

Besidomintys valdžios šakų bendraveikos aspektais Seimo interneto svetainės Youtube paskyroje gali peržiūrėti visą įvykusios diskusijos ĮRAŠĄ.

Prof. Raimundas Lopata

Ateities komiteto pirmininkas

20