Aš miegojau su savo broliu

Be kategorijos

Aš miegojau su savo broliu

Moteris daug metų mylėjosi su savo broliu ir apie šį laikotarpį išsaugojo prisiminimus. Kaip ji pati prisipažino, tik nedaugelis supranta jų santykius. Spausdiname sutrumpintą jos pasakojimą. Galbūt kas nors šioje istorijoje atpažins savo kaltę ir savo kančią…

Tai gana keista, bet žinia apie Danielo vestuves netrenkė tarsi žaibas. Tik po pusmečio, kai jam sukako 30 m., aš iš tikrųjų supratau, kas įvyko, žiūrėdama, kaip jis pasitinka svečius kartu su žmona Alison. Galiu sąžiningai pasakyti, kad tai buvo vienintelis kartas, kai išties pajutau pavydą ir beprotiškai panorau pati stovėti greta jo, ranka rankon, ir visam pasauliui demonstruoti, kaip stipriai mes mylime vienas kitą.

Svarbu ne tai, kad daugiau nebegalėjau mylėti Danielo. Bet ne taip paprasta papasakoti apie tai, ką mes jaučiame vienas kitam. Danielas – mano brolis, bet nuo tada, kai man sukako 14 m., mus siejo intymūs ryšiai, į kuriuos nedaug kas būtų ramiai reagavęs.

Fu, kaip šlykštu

Anksčiau šia tema esu kalbėjusi tik kartą, bet ir tuomet abstrakčiai. Kai dar mokiausi universitete, viena mano draugių liko nesuprasta savo naujojo draugo, kai vienas jo bičiulių papasakojo matęs ją glėbesčiuojantis ir bučiuojantis su kitu studentų bare. Iš pradžių klausimai „apie tai“ ją erzino, bet ji dar labiau įširdo, kai pasakė draugui, kad tas jaunuolis buvo jos brolis, o draugas atsisakė patikėti. Jų ginčą girdėjo kiti studentų klube esantys žmonės. Galiausiai jis nutraukė kivirčą pareikšdamas, kad netiki nė vienu jos žodžiu. Supykusi ji nusigręžė ir, eidama mūsų link, tarstelėjo, kad rinktųsi brolį, nes jis pranašesnis už bet kurį kitą vyrą. Pavymui kažkas iš minios sviedė: „Fu, kaip šlykštu!“ Klestelėjusi šalia manęs, ji sumurmėjo: „Nieko čia keista“, o kai išlenkėme dar po 3-4 stiklinaites, ramiai paklausiau, ką ji turi galvoje.

Įkaitusi nuo alkoholio, o gal per daug sudirgusi, ji energingai pusbalsiu ėmė pasakoti, kokie artimi gali būti brolis ir sesuo, paskui pareiškė, kad net neabejoja, jog daugelis jų, pradėję bręsti, nevengia seksualinių eksperimentų, o vėliau paprasčiausiai iš to išauga. Pasak jos, tai savotiškas socialinio bendravimo įgūdžių išbandymas savo šeimos pavyzdžiu, ir jei tas susidomėjimas abipusis, ji čia neįžvelgia nieko baisaus. Aš beveik neištariau nė žodžio – iš dalies todėl, kad nesitikėjau sutikti į save panašų žmogų, ir ji greitai nutilo, nukreipė kalbą kita linkme ir daugiau niekada apie tai neužsiminė.

Nenoriu jaustis kalta

Vienintelė priežastis, kodėl dabar rašau jums, – noras pasakyti: nuoširdžiai tikiu, kad ji buvo teisi; tai daro ne visi, bet kai kurie daro, ir aš nenoriu jaustis kalta. Apie kraujomaišą kalbama taip pat dažnai ir su tokiu pat atspalviu, kaip apie išžaginimą, bet jei amžiaus skirtumas tarp jųdviejų nedidelis, tai visai kas kita. Žinoma, piktnaudžiavimo gali pasitaikyti, bet jis galimas tarp bet kurių seksualinių partnerių, ir didesnė tikimybė, kad šeimos narys niekada neįžeis jūsų taip, kaip gali įžeisti pašalinis. Aš nelyginu panašaus amžiaus brolių ir seserų, užmezgusių seksualinius ryšius, ir suaugusiųjų, verčiančių jaunesniuosius šeimos narius daryti tai, ko jie nesupranta ir ko nenori daryti. Kraujomaiša tradiciškai laikoma blogybe. Kai buvau mažytė, paklausiau sekmadienio mokyklėlės mokytojos, ar Adomo ir Ievos vaikai tuokėsi tarpusavyje, nes juk buvo pirmieji žmonės Žemėje. Ji tik nusijuokė ir nieko neatsakė. Mudu su Danielu net nesvarstėme, ar turėsime vaikų, – aš visą laiką naudojau kontraceptines priemones.

Brolį tiesiog dievinau

Visi mano atsiminimai apie santykius su broliu geri. Jis tik metais vyresnis už mane, mes buvome labai artimi, ypač todėl, kad visada kvailiodavome, palyginti su ketveriais metais vyresne rimtuole mūsų sese Jane. Brolį aš tiesiog dievinau, ir mūsų tėvai džiaugėsi tokiu artumu, kai augome. Mūsų draugai buvo bendri, mes laimingai sukomės tuose pačiuose socialiniuose sluoksniuose, ir aš niekada nesuprasdavau merginų, nesutariančių su savo broliais.

Padėtis pasikeitė, kai man sukako 14 m. Aš valandų valandas rengiausi savo pirmajam kalėdiniam šokiui, o paskui pasibeldžiau į Danielo duris. Šiame amžiuje jūs bandote susitaikyti su savo bauginamai besikeičiančiu organizmu ir be perstojo jaudinatės dėl savo išvaizdos, tad jo susižavėjimo šūksnis man buvo labai malonus. Jis mane apkabino ir mes juokdamiesi šokome, o paskui nusileidome žemyn pasirodyti tėvams ir Jane.

Danielo įvertinimas man labai padėjo pasitikėti savimi, aš žinojau, kad jis pritariamai šypsosi matydamas, kaip berniukai vienas po kito kviečia mane šokti. Bet laimės viršūnę pasiekiau tuomet, kai jis pakvietė mane paskutinio šokio…

Jis įėjo į mano kambarį…

Prieš Naujuosius Danielas išėjo į kažkokį vakarėlį. Aš stipriai miegojau, kai jis grįžęs tylutėliai įėjo į mano kambarį ir atsigulė šalia. Taip elgdavomės jau daug metų, ypač tuomet, kai norėdavome pasidalyti kokia nors naujiena ar gandu. Šiek tiek nustebau jam pradėjus glostyti mano plaukus ir veidą, bet jutau, kad vėl grimztu į malonų miegą, kai jis ėmė švelniai mane glamonėti. Paskui pajutau, kaip jo ranka slysta žemyn, ir visiškai pabudau, kai jis paglostė man kaklą, kai jo ranka palietė krūtinę. Kai jis pradėjo mane glostyti, aš ne išsigandau, bet nustebau, nors pagrindinis mano jausmas buvo didžiulis pasitenkinimas. Instinktyviai prigludau prie jo, ir jis mane
pabučiavo. Paskui labai stipriai apkabino ir išėjo.

Gulėjau sutrikusi – galva sukosi, kūnas degė. Visos mano žinios apie seksą tvirtino, kad tai negerai, kad tai nusikaltimas ir kraujomaiša. Bet visa tai neatrodė bjauru, tikrai neatrodė, kad buvau verčiama ką nors daryti. Greičiau atrodė, kad Danielas sustojo daug anksčiau, nei aš to norėjau. Užmigau tik po kelių valandų, būdama tikra: man tai labai patiko ir aš, kaip ir anksčiau, žaviuosi savo broliu.

Galimybė likti nepastebėtiems

Kitą rytą Danielas man plačiai nusišypsojo. Mes nesijautėme nejaukiai ir neapgailestavome.

Kitus kelerius metus intymiai bendraudavome maždaug kas pusmetį, ir kaskart nueidavome vis toliau, kol man sukako 17 m. – tuomet pirmą kartą tikrai pasimylėjome. Mudu abu susitikinėdavome su kitais žmonėmis ir niekada nepavyduliavome, nors man ir nelengva būdavo suartėti su kuo nors kitu. Gal iš dalies todėl, kad seksas su Danielu būdavo toks nepakartojamas, negalėdavau pakęsti visų tų nesąmonių, kurios, kaip man atrodė, buvo neišvengiamos su kitais berniukais. Mes niekada iš anksto neplanuodavome pasimylėti, bet visada suartėdavome, kai, mūsų nuomone, pasitaikydavo galimybė likti nepastebėtiems.

Brolis nori vesti

Kartais susimąstydavau, ką žmonės, ypač tėvai, pagalvotų sužinoję apie mūsų santykius, bet tas artumas visada taip jaudindavo ir būdavo taip nuostabu, kad tie rūpesčiai nepajėgdavo manęs sustabdyti. Kartais iniciatyvą rodydavo jis, kartais aš, bet visą likusį laiką mūsų santykiai buvo tokie lengvi, laisvi ir švelnūs kaip paprastai, o sukrečianti kiekvieno pasimatymo aistra ramiai rusendavo iki kito karto.

Niekam daugiau nereikalingi

Artimai bendrauti liovėmės jam įstojus į universitetą, bet matydavomės maždaug kas tris mėnesius. Kartais mylėdavomės, o kai kada seksas nė vieno iš mūsų nedomindavo. Kai jis sutiko Alison, supratau, kad šie santykiai jau kitokie. Bet vis dėlto buvau šokiruota išgirdusi, kad jis nori ją vesti. Bet dar didesnį šoką patyriau išgirdusi: „Tu tik pasakyk, ir aš jos nevesiu, bet tuomet norėsiu, kad mudu būtume drauge ir tu daugiau su niekuo nesusitikinėtum. Mes galime tapti nuobodžiais nusenusiais broliu ir seserimi, niekada nesukūrusiais šeimos, bet priverstais gyventi kartu, nes jie niekam daugiau nebus reikalingi!“ Šie žodžiai nuskambėjo tarsi aidas to, ką pati galvojau apie mus visus tuos metus. Keletą valandų pasvarstę nusprendėme, kad metas nutraukti mūsų santykius ir neverta apie tai niekam pasakoti.

Žinau, kad Danielas myli Alison, bet ji labai nepatikliai žiūri į mane. Esu visiškai tikra, kad ji mane laiko ne seksualine, bet emocine varžove, ir, manau, yra teisi.

Nenoriu suteikti skausmo

Kartą savęs paklausiau – ar ateis toks metas, kai į mūsų santykius žiūrėsiu šlykštėdamasi? Visiems yra buvę, kad seksas atmiršta, bet lieka didelė draugystė. Danielas mano jausmuose užima unikalią vietą.

Esu įpratusi mąstyti logiškai ir mane erzina, kad reiškinys, kuris man atrodo toks malonus ir natūralus, daugeliui sukels pasišlykštėjimą. Tai ne mano tema, bet būtų labai įdomu pamatyti darbą apie kraujomaišą, parašytą visiškai nekalbant apie seksualinius pažeidimus. Bet aš tiesiog negaliu įsivaizduoti, kad daugeliui patiks kalbėti šia tema, ir, žinoma, neprabilsiu pirmoji, nes nenoriu suteikti skausmo savo šeimai.

Niekam negaliu papasakoti

Prieš trejetą mėnesių sutikau Darecką ir jaučiu, kad mūsų santykiai bus ilgalaikiai. Seksas su juo nuostabus, jis mielas, mylintis žmogus, ir aš su juo sieju dideles viltis. Visa bėda, kad pabendravęs su tokiais kaip Danielas pradedi puoselėti per didelius lūkesčius, bet labai sunku susitaikyti su mintimi, kad žmogus, kurį myli, yra nepasiekiamas. Nors tikriausiai blogiausia yra tai, kad niekam nieko negali papasakoti, nes tavo klausytojo pasišlykštėjimas viską sugadins….