Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Atvertais finansinių ataskaitų duomenimis jau pasinaudojo šimtai vartotojų

Registrų centrui atvėrus vienus aktualiausių visuomenėje duomenų rinkinių su įmonių finansinių ataskaitų duomenimis, šie duomenys iškart sulaukė didelio atvirų duomenų naudotojų susidomėjimo. Per kiek daugiau nei mėnesį, kai buvo atverti juridinių asmenų finansinių ataskaitų duomenų rinkiniai, juos jau atsisiuntė apie 600 unikalių vartotojų.

„Duomenų atvėrimas visuomenei buvo ir išlieka vienas iš Registrų centro veiklos prioritetų, todėl matydami tokį aktyvų atvertų duomenų vartojimą džiaugiamės, kad mūsų įmonės vizija sutampa su visuomenės poreikiais. Dar iki šių duomenų atvėrimo pastebėjome, kad Juridinių asmenų registre kaupiami įmonių finansiniai duomenys yra reikalingi ir plačiai naudojami, o per pirmąjį mėnesį fiksuoti daugiau kaip 2 tūkst. šių duomenų rinkinių atsisiuntimai tik dar kartą patvirtina šių duomenų poreikį visuomenėje“, – kalba Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Finansinių ataskaitų duomenų rinkinių naudojimo statistika rodo, kad visuomenei patraukliausi pastarųjų metų įmonių ir organizacijų finansiniai duomenys – 2021 metais pateiktų pelno nuostolio ataskaitų ir balanso ataskaitų duomenų rinkiniai jau atsisiųsti po daugiau kaip 400 kartų.

Pasak A. Juso, finansinių ataskaitų duomenys leidžia lengviau įvertinti potencialius verslo partnerius, žiniasklaidos atstovams tai yra galimybė apžvelgti svarbių visuomenei įmonių ir organizacijų veiklą, o šių duomenų atvėrimas sudaro sąlygas šiais duomenimis naudotis ir kitoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, akademikų bendruomenės nariams.

Registrų centro atvertuose duomenų rinkiniuose galima rasti nuo 2015 metų pateiktų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis. Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenų rinkinyje galima rasti konkrečiais metais pateiktų juridinių asmenų ataskaitų duomenis – pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą, grynojo pelno ir pardavimo pajamų rodiklius. Balanso ataskaitoje pateikiama informacija apie nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Atvertus finansinių ataskaitų duomenų rinkinius galite rasti svetainėje, adresu https://www.registrucentras.lt/p/1094.

Atviri duomenys nuolat pildosi naujais rinkiniais

Registrų centro atvirų duomenų naudojimas nuolat auga – per dvejus metus 10 tūkst. unikalių vartotojų įvairius duomenų rinkinius jau atsiuntė daugiau kaip 250 tūkst. kartų. Registrų centro įsipareigojimas visuomenei atverti kuo daugiau aktualių duomenų šiemet įgavo naują pagreitį – finansinių ataskaitų duomenų rinkiniai papildė šiemet jau atvertus Juridinių asmenų registro bei Licencijų informacinės sistemos duomenis. Pirmieji atvirų duomenų rinkiniai buvo atverti 2019 metų viduryje, kai visuomenei buvo atverti Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys, kiek vėliau juos papildė Adresų registro duomenys.

Registrų centro atverti duomenys prisideda prie atviresnės, skaidresnės ir didesniu tarpusavio pasitikėjimu paremtos visuomenės. Atvirų duomenų nauda valstybei ir jos gyventojams yra akivaizdi, todėl ateityje bus toliau siekiama strateginio tikslo atverti naujus duomenų rinkinius.

Artimiausiu metu visuomenei numatoma atverti dar vieno svarbaus registro, t. y. Gyventojų registro, nuasmenintus duomenis. Vėlesniais etapais ketinama atverti ir kitų registrų, pavyzdžiui, Hipotekos ar Turto arešto aktų registrų, bei informacinių sistemų duomenis. Užbaigus šį etapą viešai bus publikuoti pagrindiniai duomenys iš svarbiausių registrų.

Visus Registrų centro atvertus duomenis galima rasti įmonės interneto svetainėje, adresu www.registrucentras.lt/atviri_duomenys ir atsisiųsti juos naudoti patogiais atvirų duomenų formatais.

31