2021-04-14

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Bus sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma

Bus sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma

Aplinkos ministerija skyrė iki 1,8 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų vieningai informacijos apie biologinę įvairovę rinkimo, tvarkymo, analizės ir pateikimo visuomenei sistemai – Biologinės įvairovės informacinei platformai – sukurti.

Projektą planuojama įgyvendinti per trejus metus. Bus sukurtos šios naujos arba modernizuotos jau esamos skaitmeninės paslaugos: duomenų apie saugomas rūšis, jų augavieties ir radavietes, invazines ir svetimžemes rūšis tvarkymas, pranešimų apie vilkų sumedžiojimą ir apie visų didžiųjų plėšrūnų buvimo vietą teikimas, medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenų ir sumedžiojimo ataskaitų teikimas, sumedžiojimo limitų skyrimas, gyvūnų laikymo nelaisvėje ataskaitų teikimas, žuvų įveisimo, sugavimo ir mokslinių tyrimų ataskaitų duomenų tvarkymas.

Įgyvendinant projektą taip pat bus skaitmenizuojami su gamtotvarkos planų rengimu ir įgyvendinimu, visuomenei skirtos statistinės ir erdvinės informacijos viešinimu, konsultacijomis su visuomene dėl genetiškai modifikuotų organizmų susiję procesai, bus modernizuojamas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

Aplinkos ministerija inf.

71
Dalinkis naujienomis