Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Dalį statybos priežiūros funkcijų perdavus statinio ekspertizės rangovams – daugiau skaidrumo

Vyriausybei pritarus Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimų projektams, statybos užbaigimo procedūros bus skaidresnės, paprastesnės ir ne taip ilgai truks. Dalis statybos priežiūros funkcijų perduodamos statinio ekspertizės rangovams, be to, jiems numatyta prievolė draustis civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tai įtvirtins jų atsakomybę ir leis kompensuoti atsiradusią žalą.

„Esminis pokytis – deklaracijų apie neypatingų statinių statybos užbaigimą tvirtinimo funkcija, kurią dabar vykdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), perduodama statinio ekspertizės rangovams. Taip siekiama panaikinti prieštaravimus tarp VTPSI vykdomų statybos valstybinės priežiūros ir kitų jai pavestų funkcijų statybos srityje“, – pažymi Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas Dainius Čergelis.

Be to, išplečiamas statinių, kurių statybą galima pabaigti taikant deklaravimo mechanizmą, ratas. Tai sumažins administracinę naštą statytojams, nes jiems nereikės laukti, kol ateis komisija, surašys aktą ir pan. Tačiau įstatymų pakeitimai numato, kad pildant deklaraciją atestuoti statinių ekspertai turi patvirtinti, jog statinys atitinka projektą.

Šiuo metu statybos užbaigiamos dviem būdais – per komisiją tais atvejais, kai ypatingi ar neypatingi statiniai yra sudėtingi, susiję su daug rizikų, arba paprastesniais atvejais, kai statytojas deklaruoja, kad statinio statyba baigta ir statinys atitinka projektą.

Kitas svarbus siūlomas pokytis – tikslinamos nebaigto statyti statinio registravimą ir perleidimą reglamentuojančios nuostatos, dalį valstybės teikiamų paslaugų taip pat perduodant statinio ekspertizės rangovams.

Siekiant užtikrinti sklandų šių nuostatų įgyvendinimą, Įstatymų pakeitimais nustatoma statybos užbaigimo, pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimo, kuriuos atliks VTPSI, tvarkos. Atsižvelgus į Statybos įstatyme nustatomas naujas statinio ekspertizės rangovų funkcijas, numatoma prievolė jiems draustis civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Taip siekiama  įtvirtinti šių asmenų atsakomybę ir valdyti su ja susijusias rizikas, kompensuoti atsiradusią žalą. Kitiems statybos dalyviams ši prievolė jau galioja ilgus metus.

Siekiant aiškiau apibrėžti atvejus, kai statinio projekto ekspertizė privaloma, tikslinami jos finansavimo šaltiniai. Siūloma nustatyti, kad VTPSI turi teisę užsakyti statinio projekto, jo dalies ir statinio ar jo dalies ekspertizę, taip pat pateikti privalomąjį nurodymą statytojui ar statinio naudotojui ją užsakyti. Numatyta, kad už tai sumokės VTPSI, o paaiškėjus, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų ar padaryti pažeidimai, išsireikalaus tas lėšas iš statinio savininko ar naudotojo, kuris pats neinicijavo ekspertizės.

Pasak D. Čergelio, tokiu būdu statybos priežiūros institucijos įgyja įrankį, kuris padės greičiau ir efektyviau priimti sprendimus, kai statytojas, savininkas nesiima reikiamų veiksmų esant pagrįstoms neatitikties esminiams statinių reikalavimams prielaidoms.

Kiti Įstatymų pakeitimai numato nustatyti ekonomines sankcijas už savavališką statybą, pakeisti nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką, patikslinti draudimo tvarką, kitus techninio pobūdžio pakeitimus. Jie įsigalios nuo 2022 m. gegužės 1 d., priėmus įgyvendinamuosius teisės aktus.

43