Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Dzūkiškos mintys

Šokit mergos po sapcynias, muškit papais in lancynas, šokit mergos ir po tris, muškit papais in duris.
Šoko dziedas, šoko boba, ir nutruko dziedo voga. Oi, bobute, kas daryc, kap toj voga prikabyc?
Raikia siūlo spagacinio ir pririscie prie kiaušinio.
Šoko Petras ir Matilde, Petras perde, o ji cilde.
Šūdas šikėju mokina.
Šūdo skyscimo! (ikyriai prašančiam)
Šūdo gysla (labai kūdas)
Šuva šiko ir suriko, puse šūdo šiknoj liko.
Tėvas artojas, duktė artistė, pakėlus kojų rodo kur piscie.
Trys mergytes, šaši papai, čiupinėjo trys kacapai.
Uže miškas, uže šilas, verkė merga – kušys žilas.
Vienu šiknu bezda (susigiedoje)
Aina ponia per dvaru su šimtu suknelių, kap papuca vėjas – subinė matyc.
Aisiu! – Nuveisi tu stacu galvu ruron!
Ar jam šneki ar šiki – tas pats!
Ar tuo pacu burnu valgai? (Blevyzgotojui)
Aš iš mažo papratau – išsimyzis nukratau.
Biednas, biednas – ir šikna iz dzviej kavalkų.
Biruta, kas ti tavo kruta? Devynios vapsvos po uodegu krapštos.
Bobos žiba, dziedo karo. (Šulinys su svirtim)
Cik apmysc ir pakurc!
Cik karves skuron inkisc ir bulium užlaisc!
Cik užmetu kelnes ant lovos – ir vėl vaikas!
Nedainuok valgydamas – šikantį kas užais.
Neik su lenku pircin – ba tu burnu mazgosies, a jis tan pacan vandenin – šiknu.
Nejudzok šūdo – šūdas ir tep smirda.
Nešik miltais, ba malūnai sustos.
Nuo likimo ir nuo šikimo nepabėgsi – likimas lemia, šikimas ramia.
Oi jus bernai besarmacai, ką jus darot mergai stacai!
Perkusk karštu šūdu – praeis!
Pernai žusį pjovė, šiemet rūra girgsi.
Pirdauna kap kumelys.
Ramtatirda ramtatirda, sena merga ožu smirda!
Rugiai jau par dzvi šiknas paaugę.
Sėskis, tegu nekaro! (Vyrui)
Skauda galvų ir krucinį ir skylukį apacinį.
Snukis platus – šaši kacapai neapšiks.
Stalinas melagis, Kitleris vagis, Kitleris apšiko Stalinui akis.
Stovi ponia su placiu, atej ponas su stacu, padekdzie, varysiu! (valtis ir irklas).
Svotas svocu, vyras pacu, o kazokas – kampi stacu.
Dalykas tokis – išsišikai ir stokis!
Dzyka duona šiknų drasko.
Dzirba – net šikna virba.
Geram zmogui šudo neškada.
Geriau numirc nei su juo nuvirsc.
Grabas siknon stuksi.

55