Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ekonomikos srities mokslininkams – iki 10 tūkst. eurų dydžio Lietuvos banko premijos

Ekonomikos, įskaitant ekonometrijos, finansų, bankininkystės, politinės ekonomijos bei artimų sričių mokslininkai ir apsigynusieji disertacijas iki rugsėjo 30 dienos kviečiami teikti paraiškas gauti Lietuvos banko įsteigtas premijas. Paraiškas mokslininkai gali teikti lietuvių arba anglų kalbomis. Sprendimą dėl premijų skyrimo komisija paskelbs kitų metų pradžioje.

Vlado Jurgučio premijos vertė siekia 10 tūkst., o premija už ekonomikos srities disertaciją – 5 tūkst. eurų.

„Šiomis premijomis siekiame paskatinti mokslininkus daugiau dėmesio skirti ilgalaikiams socialiniams procesams, kurie neabejotinai darys didžiulę įtaką ateities pasauliui. Kaip rodo pastarųjų penkerių metų premijų patirtis, mokslininkai kasmet sugeba mus nustebinti tiek pasirinktomis temomis, tiek taikomais metodais“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Iš pernai pateiktų ekonomikos mokslo darbų Vlado Jurgučio premija skirta Audingai Baltrūnaitei už aktualų mokslinį darbą apie ryšį tarp politinių partijų rėmimo ir viešųjų pirkimų baigties, o premija už ekonomikos srities disertaciją – Karoliui Liaudinskui, nagrinėjusiam Lietuvos ir kitų Europos šalių finansinių tarpininkų kainodarą, rizikos valdymą ir racionalumą. Pernai pateikta 10 paraiškų gauti premijas.

Tiek Vlado Jurgučio premiją, tiek premiją už ekonomikos srities disertaciją gali gauti visi Lietuvos pilietybę turintys mokslininkai, dirbantys tiek Lietuvos, tiek užsienio universitetuose, taip pat užsieniečiai, kurių mokslinė veikla siejasi su Lietuvos mokslo institucija. Pastarieji turi pateikti bendradarbiavimą įrodančius dokumentus. Paraiškas reikia siųsti el. paštu tl.bl@ofni.

Vlado Jurgučio premija skiriama už reikšmingus mokslinės veiklos rezultatus per pastaruosius penkerius metus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas ar pan. Ji siekia 10 tūkst. eurų. Ankstesnių metų kandidatai, negavę premijos, gali pakartotinai teikti paraiškas.

Jaunieji mokslininkai, pretenduojantys į premiją už ekonomikos srities disertaciją, turėtų būti ją apsigynę per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Ši premija yra 5 tūkst. eurų.

Apie Lietuvos banko premijas ekonomikos mokslininkams

Vlado Jurgučio premija, pavadinta pirmojo Lietuvos banko valdytojo garbei, įsteigta 1997 metais. Atnaujinus premijų skyrimo nuostatus, nuo 2017 metų premijas imta teikti tiek už mokslo darbus, tiek už ekonomikos srities disertacijas.

25