Gimtadienio sveikinimai

Be kategorijos

Gimtadienio sveikinimai

Vasaros taku gimtadienis atėjęs,
Teatneša daug laimės, džiaugsmo, skambių dainų,
O sunkios dienos tepralekia lyg vėjas 🙂
O laimės valandos lai slenka pamažu..

Trys rakteliai, dvi purienos…
Ir obels žiedelis vienas…
Štai ir puokštė, kiek žiedų…
Dovanoti ją Tau žadu…

Tik nepaliauki niekados šypsotis,
Be šypsenos žmogus – lyg upė be vandens.
Tegul švelnumas, meilė, džiaugsmas, grožis
Kaip saulė žemėj – Tavyje gyvens..

Tegul kasdien Tau saulė šviečia,
Kasdien, kasdien – visus metus!
Tegul Tau laimę meilę ir sveikatą
Gimtadienis padovanos!

Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta.
Te laimė ir sėkmė tau tiesia ranką..
Ir niekad neapleidžia sveikata.
Priimk, įvertink tai, kas duota..
Nekaltinki savęs, žmonių, lemties.
Tikėk – dar daug gerų gimtadienių..
Likimas TAU padovanos..

Tešviečia Tau saulė gimtadienio rytą.
Tečiulba aistringi paukštelių balsai.
Težydi ir šypsos Tavoji jaunystė.
Tebūna gėlėm nukloti Tau keliai.

SVEIKINIMAI GIMIMO DIENOS PROGA 😉

Tebūna visko… visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtum – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų
Tu garsiai garsiai ją pašauk !
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip per daug,
Tuomet pasaulis geras pasirodys
Ateis ir laimė, lyg švelni daina…

Te šie metai Tau sekas…
tegul šypsena švyti veide…
Tegul metai ateinantys sako…
„Gimei po laiminga žvaigžde“…

Te šiandien sieloj muzika švelni skambės,
Su gėlėmis draugai lai atskubės,
Užmirški rūpesčius, vargus -Lai ši diena brangi Tau bus.
Tik vieną kartą per metus.
Tad.. sveikinam ir linkim laimės
Juk tai – gimtadienis puikus!

Tau šiandien žydi visos gėlės. Ežero gelmėj Tau atsispindi žvaigždės. Gandrai kalena nuostabią Tavo nuotaiką, sveikatą ir amžiną meilę sau ir visiems šalia Tavęs. Su gimimo diena!

Sveikinu ir linkiu, kad laimės būtų pilnos kelnės
kad, šnapsą gertum kibirais,
kad kojos nepakištų velnias
ir jotum tik baltais arkliais!

Sveikinu ir linkiu laimes ir sveikatos…
Pamidorų prie arbatos…
Varlės koją patampyk…
O poto ir ja praryk…
Geros sveikatos,daug laimės,džiaugsmo ir sėkmės.

Su Gimimo diena,
Su svajonių beribių diena!
Aš pašauksiu išpildymų laimę —
Kad ji taptų brangia dovana.
Dovanoju Tau baltąjį skrydį —
Gelsvų pienių, švelnių debesų —
Tegu laimės Tau nieks nepavydi,
Aš linkiu Tau geriausių žmonių.

Stiprios sveikatos šiandien linkime..
.. ir sveikiname Tave karštai.
Tebūnie šviesios visos dienos..
.. ir nepavargę vakarai.
Teklesti išimtis ir protas..
.. tenutyla niekad vieversys.
Gyvenimas tik vienas duotas..
.. atverki jam visas duris 🙂

Saulės karštos,
Žydro dangaus,
Meilės tikros,
Mielo žmogaus.
Laimės, vilties,
Šviesių svajų,
Džiaugsmo, sėkmės,
Metų ilgų!

Prisiglauskim prie skubančio laiko..
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad.. užpūtę žvakutes ant gimtadienio torto..
Vieni kitiem palinkėkim palankaus vėjo gyvenime..

Primink, įvertink tai, kas duota,
Nekaltinki savęs, žmonių, lemties.
Tikėk – dar šimto vasarų žieduotų..
Dosnus likimas Tau nepagailės.

Prabėgo metai nuskambėjo,
Ant slenksčio stovi jau kiti.
Tegul jie būna Tau laimingi,
Daug džiaugsmo, laimės ir sveikatos kupini!
Sveikinimai Gimtadienio proga 🙂

Pavasario taku gimtadienis atėjęs
Teatneša sveikatos, laimės, džiaugsmo valandų.
Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas,
O laimės valandos lai slenka pamažu..
Nuoširdžiausiai sveikiname, apkabiname..
.. ir džiaugiamės, kad turime Tave 😉

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity vėl praėjusių metų grožybė.
Tad būk laimingas ir gyvenk ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais
Eina metai žingsniukais mažais.

Palinkėti kažko nežemiško – neįmanoma…
Tat norėčiau iš visos širdies…
Palinkėti nepamiršti šypsotis, juoktis…
Juk tai geriausias ginklas prieš blogį…
Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų
Ir tyro nuostabaus dangaus,
Kad siela eitų laimės laiptais, –
Juk laimės niekada nebus per daug.

…netenkam, rodos, tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant sidabrinių Tavo smilkinių..
Sveikiname Gimtadienio praga!

Neliūdėk, kad laikas greitai bėga,
Žinok, kiekvienas amžius turi savo jėgą..
Tai mylėk gyvenimą ir dainą,
O metai lai pro šalį eina…
Su Gimtadieniu!

Neieškok gyvenime perlų…
Ateis diena ir patys susbindės tavo rankose…
Ir tada juos saugok, pasiklydus,
Neišmesk jų iš rankų, nes ten tavo laimė…

Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra nei kelio, nei takų..
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą,
o atneša daug nuostabių dienų..
Geriausi linkėjimai GIMTADIENIO proga 🙂

Negailėkite tų dienų, kur praėjo,
Kurie pražysta mums šventa švente.
Kai vėl žiedais nusagsto saulė gojus,
Tegul sugrįžta jėgos ir ramybė į Tave.
Linksmaus Gimtadienio!

Linkiu Tau,
Kad žmonės šypsotūs ant kelio balto, kad saulė žydėtų virš tavo galvos.
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę. Kad miegas nukristų ant sielos žaizdos.
Kad niekas ir niekur ir niekaip neskriaustų. Kad viskas iš naujo.
Kad viskas į gerą. Kad viskas Tau būtų gražu.

Linkiu pavasariško juoko…
Linkiu jaunystės tarp žiedų…
Linkiu gyventi ir neklysti…
Mylėti vieną o ne du…

Linkėti laimės įprasta nuo seno…
Linkėti sveikatos Tau dar per anksti…
Tat, linkiu ugnies, kuri rusentų nuolat…
Bei nenuklyst gyvenimo kely…

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai – gimtadienis brangus.

Kiek daug yra gerų draugų, kurie su šypsena palydi…
Bet kiek yra mažai tokių, kurie Tau nieko nepavydi 😉
Linksmaus Gimtadienio!

Kartais metai bega kaip kraujas,
Kartais teka kaip smulkus lasa.
Kartais juos,kad skubetu maldauji.
Kartasi juos ,kad sustitu prasai.

Kad žmogus būtų laimingas
Reikia tiek nedaug:
Truputį saulės, kai lyja,
Lašo lietaus, kai kaitra už lango,
Didžiulės šypsenos, kai liūdna,
Minutės vienatvės, kai triukšminga,
Muzikos ir juoko, kai nuobodu,
Artimo glamonių, kai nepaliaujamai sunku.
Žmogui reikia laimės.
Su gimtadieniu!

Jau [į r a š y t i m e t u s] kartų tau gėlės primena,
kad atėjai į pasaulį.
Todėl žinok, kad be svajonių
Gyvenimas tuščias.
Tačiau su jomis neapsiribok,
Nes norint būti laimingu
Reikia tas svajones įgyvendinti
Tat sėkmės.
Ir būk laimingas
Sveikinu ir linkiu visko po lašelį – ir laimės,
ir geros nuotaikos,
ir meilės ir gerų draugų…
…po lašelį, bet kasdien, kiekvieną valandą, kiekvieną akimirką!…

Gražiausių metų leiski palinkėti
Te niekados nebus rudens
Pavasariai te bus džiaugsmu nusėti
Ir džiaugsmas širdyse gyvens!

Giedrų dienų Jums linkime
Daug sukakčių dar švęst
Ilgų ilgiausių metų
Mes linkim Jums gyvent…

Giedrų dienų Tau linkim,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.
Turėk svajonę didelę lyg žemė
Ir neaprėpiamą kaip vasaros dangus.
Turėk svajonę didelę, neramią,
Nes be svajones esi dar ne žmogus…
Būk linksmutė, kaip saulutė, kaip pavasario diena,
tegul tavo kelią lydi džiaugsmas, laimė, šypsena.

Gėlėta vasara ir pats dienų gražumas,
Ir skubanti dienų tėkmė…
Lai visos dienos būna džiaugsmingos, ramios ir šviesios!
Geros sveikatos linkim, laimės ir sėkmės!

Šypsos katinas ūsuotas,
Sargis nebenori loti
Uodega kelius tik brauko
Ir gardaus pyrago laukia.
Žino, kad jų šeimininkė
Šiandien šventės kaltininkė
Juk gimtadienis – proga,
[metai – į r a š y t i] – jėga!

Šypsokis nors ašaros degins tau skruostus…
Šypsokis nors skausmas tau širdį sugels…
Gyvenimo kelias ne rožėmis klotas….
Bet juokas tau širdį iš skausmo pakels..

Daug laimės – tik šviesios ir nedūžtančios…
Daug džiaugsmo – tik tyro, kaip ryto rasa…
Svajonių – tik visada išsipildančių…
Gyvenimo metų – tik ilgų ir prasmingų…

Būk visados tokia, kokia esi –
Švelniai linksma arba linksmai švelni,
Baltom alyvom laimė tepražys –
Įsuks verpetan josios sūkurys…

Atverk duris, Atsirakinki širdį
Tegu sueina draugės ir draugai
Tikri bičiuliai tavo sielą girdi,
ir bus ištikimi ilgai.

Būk lietumi, kai tvanku,
būk tiesa, kai melo per daug,
būk juoku, kai liūdna ir baisiai nuobodu,
būk didele, didele saule visiems.

Būk jauna ir tyra, kaip pirma žaluma…
Kaip pavasaris būk tu visų laukiama…
Jei teks pievą nuplaut, tu pabūk lietumi…
Jei neliks kuo tikėt, tu tikėk savimi…

Būk švelni ir tyra – kaip pirma žaluma.
Kaip pavasaris būk, tu visų laukiama.
Jei purvu aptaškys – tu pabūk lietumi
Jei suklupsi kely – tu pabūk savimi.
Jei teks skausmą patirt – tu pabūk viltimi,
Jei nebus kuo tikėt, – patikėk savimi.
Su Gimtadieniu!

Brangink minutes dienos kiekvienos,
Nes prabėgs jos ir nebegrįš niekados.
Brangink prisiminimus akimirkų gražių,
Suteiks jie tavo gyvenimui prasmių.
Saugok ir savo svajones, viltis,
Pasiekti jos padės tai, ko trokšta širdis.
O svarbiausia, saugok pasauliui save,
Mes trokštam, kad būtumei visad šalia!
Su gimtadieniu!

Įsiklausyk…
Girdi, laikas eina,
O su juo ir Tu žengi gyvenimo keliu.
Šypsokis gyvenimui, ir jis atsilygins tuo pačiu.

Aš nežinau ko Tau linkėti?…
Gal daug pavasarių? Gal daug žiedų…
Linkiu Tau mokytis mylėti…
Ir gyvenimą paversi likimu….