Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Investicijoms į žemės ūkio valdas – pirmoji milijoninė injekcija

Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai jau netrukus galės siekti paramos investicijoms į žemės ūkio valdas. Šiam paraiškų teikimo laikotarpiui iš viso skirta 50,5 mln. Eur.

Investicijoms į pienininkystės sektorių numatyta 27 mln. Eur, mėsos sektorių – 15,5 mln. Eur, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių – 8 mln. Eur.

Pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama bus galima statyti naujus gamybinius pastatus ir rekonstruoti jau esamus, sutvarkyti valdos infrastruktūrą, įsigyti žemės ūkio technikos ir kitos reikalingos įrangos.

Žemės ūkio ministerija įvardijo ir prioritetus, kurie bus svarbūs vertinant paraiškas paramai gauti. Kiekvieno sektoriaus – pieninės galvijininkystės, mėsinės gyvulininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės – paraiškos bus vertinamos pagal tam sektoriui nustatytus atrankos kriterijus.  Balai suteikiami atsižvelgiant į gamybos padidinimą, aplinkos išsaugojimą ir tvarią plėtrą, klimato kaitos švelninimą. Pagal žemės ūkio sektorius bus sudaromos ir paramos paraiškų pirmumo eilės.

Europos Sąjunga ir valstybė padengs pusę visų tinkamų išlaidų – kitą pusę investicijoms reikalingų lėšų ūkininkai turės investuoti patys. Tačiau kolektyvines investicijas įgyvendinantiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsikūrimo dienos, bus kompensuojama net iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

Vienam projektui bus galima gauti iki 300 tūkst. Eur paramos. Tačiau visu 2014–2020 metų laikotarpiu, įskaitant ir 2021-2022 metų pereinamąjį laikotarpį, vieno pareiškėjo gaunama parama negalės viršyti 900 tūkst. Eur. O susijusių įmonių ir sutuoktinių didžiausia bendra gautos paramos suma minėtu laikotarpiu negalės būti didesnė kaip 1,3 mln. Eur.

Paraiškas paramai gauti bus galima teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams skyriams jau kitą mėnesį –  lapkričio 3-30 dienomis.

 

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021-2022 metų laikotarpiu taisykles galima rasti čia.

25