Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Išskirtinis trikamienis ąžuolas bus paskelbtas valstybės saugomu

Valstybės saugomu gamtos objektu bus skelbiamas Karsakiškio seniūnijoje (Panevėžio rajone) esantis išskirtinis Kakūnų ąžuolas, išsišakojęs į tris didelius kamienus. Objektas priskiriamas botaninių gamtos paveldo objektų kategorijai.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM specialistai apžiūrėjo ir išmatavo ąžuolą vietoje. Nustatyta, kad ąžuolas yra trikamienis, jo kamienų apimtys siekia 4,25 metro, 3,8 metro ir 2,5 metro.

Lazeriniu aukštimačiu nustatytas ąžuolo aukštis – 24 metrai. Lajos skersmuo 27 metrai. Ąžuolo amžius nenustatytas. Tiksliai žinoti medžio amžių galima tik paimant kamieno mėginius, tačiau tarnyba neskatina net ribotų intervencijų (medžių žalojimo) vien dėl smalsumo patenkinimo.

Paprastai ąžuolų apimtis matuojama 130 cm aukštyje, tačiau šis ąžuolas išsišakoja žemiau, todėl tiksliai palyginti jo su kitais saugomais ąžuolais nėra galimybės. Storiausias iš 3 kamienų (4,25 m apimties) atitinka nustatytus kriterijus (valstybės saugomais ąžuolai gali būti skelbiami nuo 4m), tačiau šio ąžuolo pagrindinė vertė yra jo išskirtinumas.

Skelbti valstybės saugomu Kakūnų ąžuolas atrinktas vadovaujantis šiais kriterijais:

Retumas: Retai pasitaikantis ryškiai išreikštas trikamienis.
Natūralumas: medžio artima aplinka visiškai natūrali.
Svarbumas: yra svarbus vietos kraštovaizdžio akcentas, turintis ekologinę ir išskirtinę estetinę vertes.

Įvertinusi šiuos kriterijus, Aplinkos ministerijos komisija pasiūlė Aplinkos ministrui inicijuoti Kakūnų ąžuolo skelbimą valstybės saugomu gamtos paveldo objektu. Vadovaudamasis Komisijos rekomendacija Aplinkos ministras 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-443 pavedė Tarnybai parengti gamtos paveldo objekto schemą ir pradėti steigimo procedūras.

Parengus ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų tvarka paviešinus botaninio gamtos paveldo objekto – Kakūnų ąžuolo – schemą, Tarnyba pateiks ją tvirtinti Aplinkos ministrui, o ją patvirtinus – organizuos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymą į Nekilnojamo turto registrą.

Paskelbus Kakūnų ąžuolą valstybės saugomu gamtos paveldo objektu, aplink gražuolį ąžuolą 5 metrų spinduliu bus saugoma zona. Po medžiu nebus galima vykdyti statybų ar kitos veiklos, kuri kenktų gamtos paveldo objektui. Tačiau aplankyti ir pamatyti Kakūnų ąžuolą – tikrai verta.

44