Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Įvertinta VVĮ valdysena: įmonių pažangos tempas nėra vienodas

Valdymo koordinavimo centras pristato kasmetinį gerosios valdysenos indeksą, kuriuo įvertinama valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymo kokybė. Geriausias valdysenos praktikas 2020-2021 m. taikė „Ignitis grupė“, „Toksika“, „Investicijų ir verslo garantijos“.

„Nors bendras visų VVĮ valdysenos vertinimas išlieka vidutinis, tačiau daugėja įmonių, kurių valdysenos vertinimas gerėja. Daugumos didžiųjų VVĮ valdysena jau yra vertinama teigiamai ir didesne dalimi atitinka keliamus reikalavimus. Tuo tarpu mažesnių VVĮ vertinimas yra gerokai žemesnis ir nekinta jau daugelį metų. Todėl siekdama gerinti VVĮ valdyseną bei optimizuoti VVĮ portfelį Vyriausybė šių metų lapkričio 10 dieną pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam VVĮ pertvarkos ir centralizavimo priemonių planui. Įmones bus siekiama pertvarkyti, reorganizuoti, privatizuoti ar likviduoti, taip pat iki 2024 m. iškeltas tikslas Valstybei atsisakyti valdysenos prasme nepažangios valstybės įmonės (VĮ) formos“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Kaip rodo Valdymo koordinavimo centro atliktas vertinimas, VVĮ valdysenos lygis palaipsniui auga. Palyginimui, jei dar 2017 metais teigiamai buvo įvertinta 38 proc. VVĮ, dabar šis rodiklis siekia jau 68 proc.

„Vis dėlto turime pripažinti, kad VVĮ valdysenos pažanga vyksta per lėtai ir trūkumų tebematome daugelyje sričių. Nors 12 iš 16 sudaryto valdysenos indekso kriterijų yra įvertinti teigiamai, tačiau nei viena VVĮ valdysenos praktika nėra įvertinta maksimaliu balu. Taip pat nėra nė vienos VVĮ, kurioje visi keliami reikalavimai būtų įgyvendinti pilna apimtimi“, – teigia Valdymo koordinavimo centro vadovas Vidas Danielius.

Didžiausi VVĮ valdysenos trūkumai fiksuojami korupcijos prevencijos, specialiųjų įpareigojimų, kolegialių organų atrankų, strategijų įgyvendinimo priežiūros praktikų, finansų tvarumo ir kitose srityse. VVĮ taikomos darnumo praktikos vis dar vertinamos ypač silpnai.

Reikšmingiems VVĮ valdysenos pokyčiams pasiekti, pasak V. Danieliaus, reikia struktūrinių pertvarkų. „Esminiai valdysenos pokyčiai buvo įgyvendinti 2017-2018 metais, kai į VVĮ valdymą plačia apimtis įtraukti nepriklausomi kolegialių organų nariai bei depolitizuotos VVĮ valdybos. Tolimesnį reikšmingą valdysenos šuolį pasiekti bus galima tik centralizuojant VVĮ valdymą ir optimizuojant visą VVĮ portfelį“, – akcentavo Valdymo koordinavimo centro vadovas V. Danielius.

Jau keli metai iš eilės geriausias valdysenos praktikas didelių įmonių kategorijoje įgyvendina AB „Ignitis grupė“, vidutinio dydžio įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“, mažų įmonių kategorijoje – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Tradiciškai VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatyme paskelbtos ir specialios nominacijos, skirtos įvertinti įmonių pasiekimus konkrečiose gerosios valdysenos srityse. Valdysenos lyderiu korupcijos prevencijos srityje pripažinta VĮ Registrų centras. Už atskaitomybę įvertinta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Valdysenos pažangos nominacija skirta AB Lietuvos radijo ir televizijos centras. Lyderiu tvarumo srityje pripažinta AB „Ignitis grupė“.

Jau beveik dešimtmetį Valdymo koordinavimo centro sudaromas valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas.

Detaliau susipažinti su 2020-2021 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatais galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje https://governance.lt/valdysenos-indeksas/#indekso-rezultatai .

47