Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ką reikėtų žinoti prieš renkantis apgyvendinimo paslaugas

Vasarą dažnai tenka pasinaudoti apgyvendinimo veikla užsiimančių įstaigų paslaugomis, todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Tauragės departamento specialistai primena apie apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.

Apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimai teritorijai

Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpos, teritorija, jose esantys įrenginiai turi būti saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos – apšviestos ir paženklintos.

Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos, ir, kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus: maudymosi vietos turi būti pažymėtos, švarios, saugios, priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, saugus, paslaugų vartotojams matomoje vietoje raštu turi būti pateikta informacija apie saugaus elgesio vandenyje taisykles, naudojimosi įranga (jeigu tokia yra) instrukcijos. Prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus, kurie turi būti atliekami akredituotose (atestuotose) laboratorijose.

Jeigu maudytis vandens telkinyje draudžiama arba nerekomenduojama, paslaugų vartotojai turi būti apie tai informuojami nurodant priežastis. Informacija pateikiama raštu, gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje.

Apgyvendinimo teritorijoje, kur neįmanoma organizuoti nutekamųjų vandenų nuleidimo, gali būti įrengtas lauko tualetas.

Apgyvendinimo paslaugos turi atitikti higienos normos reikalavimus

Lietuvos higienos norma HN 118:2011 ,,Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nurodo, kokie higienos reikalavimai keliami teikiant apgyvendinimo paslaugą.

Apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje, kuris turi būti tvarkomas, valomas paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka (jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo).

Vonios (dušo), tualeto patalpų grindys, esantys kilimėliai (jeigu nėra keičiami išvykus vartotojui) išvalomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėją naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

Kiekvienam vartotojui turi būti tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (patalynė, rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu vartotojai jomis aprūpinami). Čiužinys, antčiužinis (jeigu yra), antklodė, pagalvė, lovatiesė turi būti švarūs. Patalynė, rankšluosčiai, chalatai tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas.

Kambaryje turi būti geros būklės (nesuplyšę, nesulūžę ir pan.) baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius bei  įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.).

Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu,  atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus bei nuolat tiekiamas į vonios (dušo) patalpas, vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas.

Rūkymas ir triukšmas

Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkymo patalpos (vietos), kurioje leidžiama rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes). Rūkymo patalpos (vietos) turi būti atskirtos nuo patalpų (vietų), kuriomis naudojasi ir nerūkantys apgyvenimo paslaugų vartotojai, įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų.

Kilus nepasitenkinimui dėl keliamo triukšmo, NVSC Tauragės departamentas primena, kad triukšmas apgyvendinimo paslaugų vartotojų kambariuose, apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje, iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos sklindantis triukšmas su apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpomis ir jų teritorija besiribojančioje gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti teisės aktuose reglamentuotų nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių.

Pastebėję pažeidimus – praneškite

Prieš renkantis nakvynės paslaugas, būtina atkreipti dėmesį, kokia veikla užsiima paslaugų teikėjas bei susipažinti su paslaugų teikimo sutartimi.

NVSC Tauragės departamento specialistai primena, jei apgyvendinimo paslaugos, kurioms taikomi Lietuvos higienos normos HN 118:2011 reikalavimai, galimai teikiamos nesaugiai, būtina pranešti NVSC departamentams pagal paslaugų teikimo vietą.

38