Ką reiškia Karantinas?

Įdomybės

Ką reiškia Karantinas?

Karantinas – specialus laikinas režimas bei su juo susijusios administracinio bei sanitarinio pobūdžio priemonės, skirtos apsaugai nuo epideminio pobūdžio ligų, kuriomis gali užsikrėsti žmonės ar gyvūnai. Pagrindinis karantino tikslas – sustabdyti epidemijos plitimą.

Karantinas skelbiamas teritorijoje, užkrėstoje pavojingų ligų sukėlėjais. Karantino režimas taikomas specialioms karantino įstaigoms, kuriose tikrinama, ar įtariami užsikrėtimu žmonės ar gyvūnai neserga. Tuo atveju, jei karantinas teritorijoje skelbiamas dėl gyvūnų ligų (pvz., kempinligės), draudžiama iš teritorijos išvežti gyvūnus, mėsą ir kitus jų produktus, sunkesniais atvejais gali būti apribojamas ir transporto įvažiavimas bei išvažiavimas, statomos sanitarinės užkardos, kuriose vyksta mašinų patikrinimai dėl to, ar neišvežama mėsa ir kt.

Tuo atveju, jei karantinas teritorijoje skelbiamas dėl ligos, kuria serga žmonės, pvz., maro ar raupų, sanitarinės priemonės gali būti daug griežtesnės: įvažiavimas į teritoriją leidžiamas tik asmenims su specialiais leidimais, išvažiavimas iš karantino zonos leidžiamas tik per karantino įstaigas, kur žmonės kelias dienas ar savaites tikrinami, ar neserga. Kai epidemija pavojinga, sankcijos dėl karantino pažeidimų gali būti labai griežtos, pavyzdžiui, į asmenis, bandančius išbėgti iš karantino zonos, gali būti šaudoma be perspėjimo.