2020-11-27

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Kaip užauginti vyrą?

Kaip užauginti vyrą?

Kaip auklėti berniuką? Kas nors būtinai patars – stiprinkite fizinę jėgą, ugdykite atsakomybę ir ištvermę. Bet kas tuomet nutiks su berniuko jautrumu ir emocionalumu? Ar galima surasti balansą tarp prigimtinio švelnumo, elgiantis su vaiku, ir tvirtumo, būtinu ugdant charakterį? Ką daryti, jeigu berniukas neturi vyriško elgesio pavyzdžio tėčio elgesyje? Ar mūsų laikais dar liko vyrų, kurie galėtų būti pavyzdžiu berniukams?

Į šiuos ir kitus sudėtingus klausimus mums atsakys ekspertai, o taip pat ir mūsų herojai – vyrai, kurie tinkamai įrodė kad esą mylintys, stiprūs ir atsakingi tėvai.

Žymus seksologas ir sociologas, akademikas ir profesorius Igoris Konas savo naujai išleistoje knygoje „Berniukas – vyro tėvas“, kalba apie tai, kad daugeliu atvejų berniukai yra „užmiršti vaikai“, šiuolaikinio auklėjimo silpnoji grandis.

Nuosekliai analizuojant visas berniukiško gyvenimo sritis, įsigilinant į istoriją, vyrų auklėjimo tradicijas įvairių šalių kultūrose, Igoris Konas pasakoja tėvams, auklėtojams, žmonoms ir draugėms apie tai, iš ko ,,nulipdyti“ berniukai.

Kodėl berniukai vaikystėje užsitarnauja gerokai daugiau rimto dėmesio, negu gauna užaugę? Autorius pateikia kanadiečių specialistų duomenis tiriant jaunimo problemas. Kanada – viena iš šalių, kurioje nustatyta, kad:

berniukai atsakingi už 90% teisės pažeidimų, susijusių su alkoholiu ir narkotikais;
keturi iš penkių įtariamųjų nusikaltimu – nepilnamečiai berniukai.

Iš dalies šios problemos kyla dėl berniukų prigimties, jų troškimo rizikuoti ir patirti nuotykių, tačiau ir dėl neteisingo tėvų auklėjimo, nežinant kaip auklėti ir ko juos mokyti. Pavyzdžiui, dauguma tėvų neteikia reikšmės – ar berniukas moka parodyti emocijas. Priešingai, berniukus visokiais būdais moko slėpti savo nuoskaudas ir ašaras viduje.

Pagal nuo seno susiformavusius stereotipus, vyras turi būti pakantus, susitvardantis ir nerodyti emocijų ir skirtingai negu moterys – jis negali rodyti savo kaprizų ar verkti. Todėl emocinių reakcijų vystymasis, neatitinkantis nusistovėjusiems stereotipams, patiria spaudimą. Daugumoje kultūrų, tiek šiuolaikinių, tiek ir senovėje, verkimas griežtai draudžiamas suaugusiųjų: „Neverk, tu jau suaugęs“ ir pabrėžiant lytiškumą: „Ko tu verki kaip mergaitė!“.

Šiuolaikiniai tyrimai parodė, kad emocionalumas stipriai susijęs su intelektu. Pagal visiems žinomą intelekto skalę IQ, yra emocinis intelektas EI , nuo kurio labai priklauso žmogaus gyvenimiška sėkmė ir sėkminga karjera. Emocinis intelektas – tai žmogaus gebėjimas suprasti ir pajausti emocijas – tiek savo, tiek ir kitų žmonių, taip pat gebėjimą jas valdyti.

Šiuo metu psichologai sutaria, kad emocinis berniukų uždarumas sukelia jų psichologines problemas. Aštriausiai problemos pasireiškia paauglystės periodu, kai emocinis nebylumas apsunkina saviraišką ir bendravimą su bendraamžiais. Noras visur ir visada pasirodyti iš jėgos pozicijos – viena iš prievartos kultūros, narkotinės priklausomybės ir nemotyvuoto paauglių žiaurumo priežasčių.

Norint išvengti panašių problemų, profesorius pataria: reikia nuo pat mažens mokyti berniukus atpažinti ir išreikšti savo jausmus. Pavyzdžiui, pasakyti sūnui: „Tu atrodai nuliūdęs“ arba, „Man atrodo, kad tave kažkas įskaudino“. Paprasta frazė: „Aš išsigandau, o tu?“, gali palengvinti berniukui išreikšti asmeninius jausmus. Reikia labiau klausytis vaiko ir vystyti jo emocinį žodyną, ypač kai kalbama apie baimės ir nerimo emocijas.

Pagrindinė klaida

Ko reikia išmokyti vaikus, anot Igorio Kono, žino viršininkai. Kaip tai padaryti – žino pedagogikos profesoriai. Sociologai, atitrūkę nuo pasaulio, kuriame tenka gyventi berniukams, geriausiai žino, kaip nereikėtų auklėti.

Taigi, pateikiame keletą profesoriaus patarimų tėvams:

1. Nedarykite iš berniuko „tikro vyro“. Visi tikri gerąja prasme vyrai yra skirtingi – o apsimetėliai tie, kurie dedasi „tikrais“. A.D.Sacharovas taip pat mažai panašus į Arnoldą Švarcnegerį. Pateikite savo berniukui tokį raumenų „atitikmenį“, kuris jam artimesnis ir kuriuo būdamas geriau jausis.

2. Nedarykite iš berniuko kario ar gynėjo. Istoriniai šiuolaikinio pasaulio likimai, kurio dalimi yra praktiškai visos šalys, sprendžiama ne mūšio lauke, o mokslo, technikos ir kultūros pasiekimų sferoje. Jeigu jūsų berniukas išaugs vertu žmogumi ir piliečiu, mokančiu apginti savo teises ir vykdyti savo pareigas, jis mokės ir tėvynę apginti. Jeigu jis pripras aplinkui matyti vien priešus ir visus ginčus spręsti jėga, nieko, išskyrus nemalonumus jis gyvenime nepatirs.

3. Nemokykite būti medžiotoju. Ši profesija jau seniai nebemadinga. Beveik pusė gyvūnų rūšių įtraukta Raudonąją Knygą. Medžiotojai, deja, gana dažnai atsiduria teisiamųjų suole.

4. Nemokykite jo skirtis nuo moterų. Visų pirma, jie ir taip nuo jų skiriasi. Antra, posakio „nebūk mergaite“ jį būtinai net ir prieš mūsų valią išmokys bendraamžiai. Kodėl jūs turite dalyvauti šiame triukšmingame, bet nesuderintame „chore“? Tėvai unikalūs – jie turi atlikti solistų rolę.

5. Nemokykite berniuko bendraujant su moterimis naudoti jėgą. Būti riteriu – gražu, tačiau jeigu jūsų berniukas bendraudamas su moterimis nebus lyderis arba susidurs su nesąžininga konkurencija iš jos pusės, tai taps jam trauma. Protingiausia matyti „moteris bendrai“, kaip lygiavertį partnerį ir potencialią draugę, o santykiuose su konkrečiomis merginomis ir moterimis – elgtis individualiai.

6. Nebandykite išauklėti sūnaus pagal savo susikurtą paveikslą. Tai nepavyko net pačiam dievui. Tėvams kur kas sudėtingesnė užduotis – padėti berniukui tapti pačiu savimi.

7. Neverskite savo vaiko realizuoti jūsų neišsipildžiusias svajones ir iliuzijas. Jūs nežinote, kokie velniukai saugo takelį, kuriuo jūs taip ir nepasukote, ir iš viso ar tas takelis yra…

8. Nesistenkite iš savęs daryti griežto tėčio arba švelnios mamos, jeigu šie bruožai jums svetimi. Pirma, apgauti vaiko neįmanoma. Antra, jį įtakoja ne lyčių modelis, o individualios tėvų savybės, jų moralinės vertybės, jų bendravimas su sūnumi.

9. Netikėkite psichologais, tvirtinančiais, kad nepilnose šeimose užauga nepilnaverčiai berniukai. Šis tvirtinimas faktiškai klaidingas, tačiau veikia kaip savęs realizavimo prognozė: „nepilna šeima“ – ne ta, kurioje nėra tėvo ar motinos, o ten, kur trūksta tėvų meilės.

10. Nesistenkite atstoti sūnui bendravimo su bendraamžiais. Venkite konfrontacijos vaikų aplinkoje, net jeigu jums tai nepatinka. Viena, ką jūs galite ir privalote padaryti – sušvelninti su tuo susijusias traumas ir sunkumus. Prieš „blogus draugus“ geriausiai padeda pasitikėjimo atmosfera šeimoje.

11. Nepiktnaudžiaukite draudimais ir pagal galimybes venkite konfrontacijos su vaiku. Jeigu jūsų pusėje jėga, tai jo pusėje – laikas. Trumpalaikį laimėjimą gali greitai pasikeisti ilgalaikis pralaimėjimas. O jeigu jūs palaušite vaiko valią, pralaimėtojais bus abi pusės.

12. Niekada nenaudokite fizinių bausmių. Tas, kuris muša vaiką, demonstruoja ne jėgą, bet silpnumą. Iliuzinį pedagoginį efektą netrukus visiškai užgoš ilgalaikis susvetimėjimas ir priešiškumas.

13. Nesistenkite primesti sūnui konkretaus užsiėmimo ar profesijos. Kol jis pradės pats savarankiškai priimti atsakingus sprendimus, jūsų pasirinkti dalykai gali morališkai ir socialiai pasenti. Vienintelis kelias – nuo ankstyvos vaikystės ugdyti vaiko domėjimąsi, kad ateityje jis turėtų kuo įvairesnį galimybių pasirinkimą.

14. Nepersistenkite aukštindami protėvių patirtį. Mes nepakankamai žinome realią šių dienų istoriją, reikalaujamas auklėjimo normas, o pedagoginė praktika niekuomet nebūdavo vienoda. Be to, pasikeitė gyvenimo sąlygos, o kai kurie auklėjimo metodai, anksčiau laikomi naudingais (būtent vaiko mušimas), šiuo metu yra nepriimtinas ir neefektyvus.

Vystykite emocinį intelektą

Daugiau pasakokite sūnui apie savo jausmus.
Pasakokite apie kitų žmonių jausmus.
Aptarkite kitų vyrų jausmus.
Panaudokite muziką, literatūrą, kiną jausmams patirti.
Mokykite berniukus emocinės drąsos.
Leiskite berniukams parodyti rūpestį, padėti namuose ar kaimynams, skatinkite vyresnįjį, kad padėtų jaunesniems.
Neužmirškite teigiamai įvertinti berniuko jautrumą.
Svarbiausia – negailėkite laiko!

32