Kalėdiniai sveikinimai – Naujausi kalėdiniai sveikinimai – Kuciu kaledu sveikinimai

Be kategorijos

Sniego gėlės ant lango,
Snaigės šoka lauke baltą tango.
Ir per gilų nevaikščiota taką
Šventė atneša Tau laimės sapną.


Tylią naktį šventą
baltos snaiges krenta.
Tyliai krisdamos į žemę
Baltos snaigės, rodos, šlama.
Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo kūdikis užgims.
Su Šv. Kalėdom!


Ūkauja miške pelėdos,
Nes ant nosies jau Kalėdos.
Jeigu geras tu buvai gausi dovanu tikrai!


Kalėdų naktyje sužibs danguj žvaigždutė – snieguotom laimės lūpom ištars švelnius žodžius.
Nušvies tau džiaugsmo kelią, padovanos artumą ir meilės spindulių.
Su Šventom Kalėdom!


Nubėgo angelas sniegu,
Net pėdsako neliko.
Pabels į langą paukšteliu,
Nubirs nuo beržo sidabru
Ir liks širdy šviesu, šviesu –
Kalėdų rytą saulė žydi…


Jau sniegas iškrito
Baltai apklojo laukus ir namus
Kalėdos jau beldžiasi į namus
Laimingu šv.Kalėdų.


Nuo balto pūko debesies
Angelas sparnais jau moja
Ir savo fleita tyliai groja,
Šią gražią pasaką nakties.

Su artėjančiom Šv.Kalėdom ir  artėjančiais Naujais Metais!!!


Lai šventos Kalėdos tau atneša labai daug gerų įspudžių ir geros nuotaikos


Kai šaltis belsis į namus,
Ir pirmos snaigės tyliai kris,
O vėjo gūsis šaldys mus,
Pažvelk į tai kita akim.
Maža žvakutė kambary,
Sušildys mūsų delniukus.
Ir nors ir snaigės tyliai kris,
Pažvelk į tai kitu kampu.
Šiltų ir jaukių šv. Kalėdų!


Kalėdos atkeliavo ir atnešė naujų žinių
Kalėdos, tai dovana
Kuri tiktai viena metuose yra.


Kai tu žiuri man atrodo kad į mane žiūri visas pasaulis
Tu kaip Saulė, kaip paukštis lekiantis dangumi
Kaip širdeliuke, kuri plaka ir plaka taip gražiai
Kaip žvaigždė, kaip Saulė danguje kai reikia tu ir apgini.

Visada svajok ir tau tos svajonės išsipildys,
Kaip norėsi taip ir bus
Būsi tokia graži dar daug metu
Tu visada atrodysi jauna, nes tu būsi mūsų mylima,
Visada mes tave užjausim, duosim patarima
Tu visada svajosi ir tie norai išsipildys.

Linkiu: Laimės Sėkmes Pinigų Sveikatos
Ir niekada neužmiršk svajoti


Vėl susitiksime visi prie švento stalo,
Su šiluma ir meile širdyse
Su ilgesiu ir viltimi dalindami plotkelę
Linkėsime ramybės mūsų namuose

Su Šv. Kalėdom


Su Šv.Kalėdomis, mielieji!
Palinkėsim, kad Jūsų svajonės – nesudegtų žvakių liepsnoje,
Kad sėkmė neapleistų Jūsų namų,
Kad kišenėse nešvilpautų vėjai
Ir kad netrūktų ištikimų draugų!
Laimingų Naujųjų Metų…


Pasipuošusi mažutė, balto sniego paltuku.
Brenda per pusnis eglutė be keliu, be takų.
Kur eglute tu eini? Gal mieste kur gyveni?
Per pusnynus aš einu, paklausyt vaiku dainų!


Kalėdų rytą ateina meška su didele alaus bačka
Pasikeitė metai, pasikeitė tradicijos,
O senį pakeitė meška.
Su šv. Kalėdom sveikinu tave!


Kai tyliai tyliai snaigės krenta,
Barbena šaltis į palangę,
Taip teateina laimė nejučia,
Kartu su šventine Kalėdine dvasia.
Šiltų ir džiugių Šv. Kalėdų!


Tegul su laime, su džiaugsmu, su paprastu švelniu juoku ir dideliu tikrų draugų būriu ateina gražiausios metų šventės.


Kad sniegas virstų pinigais, o šaltis – meile ir pagunda.
Kad širdį džiugintų namai ir kad užtektų tiek kiek duota…
Su šventėm!


Užtieskim stalą staltiese balta,
Jau į namus ateina šventė.
Sušildykim viens kitą šypsena,
Tegul lengviau vėl taps gyventi.
Pamirškim vingius nelengvos buties,
Palikim nerimą už durų,
Prie židinio jaukios ugnies
sudėkim tai ką turim…
Su šventėm!


Kalėdų naktį tylią pažvelk Tu į žvaigždes… pramerki akeles…
Ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienai…
Lai šią dieną Tau išsipildo visos pačios gražiausios
Ir pačios slapčiausios Tavo svajonės…
Su šventom Kalėdom!!!


Atsistojęs prie Šventų Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely.


Štai ir vėl nepastebėtai atėjo Šventos Kalėdos,
O ne už kalnų ir Naujieji Metai.
Norečiau palinkėti Tau ypatingos sėkmės gyvenime,
Nes esant sėkmei, bus meilė, sveikata ir pinigai!
Su Šventom Kalėdom!


Norėčiau palinkėti kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Visada šypsokitės, būkit visada laimingi, mylėkit vienas kitą.
Po eglute linkiu rasti pačių brangiausių dovanų:
Naujų minčių, skambančių dienų, stiprybės, svajų…
Uždekit žvakeles prie kūčių stalo, be pykčio ir skriaudų.
Tegul sklinda šiluma, gera energija iš Jūsų kūnų.
Puoškite kartu eglutę su gražiais, linksmais žaisliukais,
Raskite žaisliukuose laimę ir džiaugsmą, atšvęskite linksmai Šv. Kalėdas…


Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, ir pačių gražiausių Kalėdų!


Kalėdas sugalvojo Kalėdų senelis ir parduotuvės.
Pirmosios – dėl asmeninio populiarumo.
Antrosios – dėl pelno.
Naujuosius metus sugalvojo žmonės
norėdami švenčių ir laisvadienių.
Bet gerumo nesugalvojo niekas.
Jis amžinas.
Todėl dalinkit jį į kairę
ir į dešinę net šventėms pasibaigus…

M. Mikutavičius


Kalėdos – stebuklų metas.
Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą.
Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi.
Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą.
Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.


.. Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,
Jis tikriausiai taip ir padarys,
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų,
Ji tikriausiai taip ir padarys,
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų
Ji tikriausiai taip ir padarys.


Ir vel Kalėdos,vėl eglutė
Ir vėl namai pilni kvapų
Taip norisi su Jumis pabūti,
Taip norisi pavirst vaiku..
Mielieji mūsų,nesupykit,kad sveikiname vėl paštu.
Laimingų Jums Naujųjų metų
Ir daug šviesių,sveikų dienų.


Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.

Tyli šventa naktis ateis į mūsų žemę,
Ir žvaigždės vėl mirgės-
Kaip ir prieš tūkstančius metų kadais…
O žemė dar labiau alks ir trokš-
Ramybės bei taikos.
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų metų!


Sveikiname Jus su artėjančiomis šv.Kalėdomis ir Naujaisiais metais – 20XX metais.
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros
sveikatos,
Gausaus vaišių stalo
Ir visų troškimų išsipildymo.


Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
Jos pakvies mus snieguotais takais
Per eglutės šakutę šią žalią
Visiems džiaugsmo ir laimės linkės.
Linksmų švenčių!


Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
Kūrybinio impulso naujiems pradėti,
Lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos
Ir džiugios šventinės nuotaikos linkime
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.


Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
(Z. Gaižauskaitė)


Kada Kalėdų varpas suskambės širdy,
Ištarkite žodžius Jūs paslaptingus:
Te pakeičia Kalėdos tai, kas turi būti pakeista
Kaip stebuklinga tai, sykiu ir paprasta…


Tegul Jums niekad nepritrūksta Džiaugsmo ir šilumos. Meilė telydi Jūšu šeimą, Jaukumas – Jūsų namus, O sėkmė – Jūsų darbą. Su šv.Kalėdom!


Sušilkim prie žmogiškumo – Šv. Kalėdų laužo Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi. Ir šilumos, lyg duonos atsikandę, Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.


Išmokim atleisti, išmokim pamilti, Ant angelo sparno į dangų pakilti. Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę, Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę.. Su šventom Kalėdom!


Norėjau pagauti snieguolę ir paklausti ar matė Tave, bet nespėjau ištart Tavo vardo, kaip ji tyliai ištirpo delne.

Iš anksto pakviesim Kalėdų senelį, Kad jis su maišu Nepreitų pro šalį.


Metai – kaip paukščiai, Tik paukščiai ? sugrįžta. O metai – ne. Tad būkime paukščiais, Kurie sugrįžta atgal Kad vėl galėtų skristi.


Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, Imi tikėt, kad greit aušra nušvis.. Ir gruodžio ilgesys ne amžinas – Atėjo Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis. Su Šventom Kalėdom!


Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su šnapso bačka, kai baltas arklys palei langą vaidenas – žinok, kad Kalėdos jau lanko tave !!! Linksmų švenčių…


Labas,Čia Kalėdų Senelis,Ar gera buvai? Ar neišdykavai, nesikeikei, nepaleistuvavai?.. Tai pradėk, nes aš tau kiekvienais metais dovanų nežadu nešiot.. 😀


Kai suskambės Kalėdiniai varpai, Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai, Ir kils dar noras žemėje pabūti.


Tegul su laime, su džiaugsmu, Su paprastu švelniu juoku, Ir dideliu tikrų draugų būriu Ateina gražiausios metų šventės. Su Šv. Kalėdomis!


Jau žvakutės dega, Eglė papuošta. Su šventom Kalėdom Sveikinu tave.


Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Santaklauso nenuvilk ir šiandien nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi,
Bet už tat pasmaližiausi.
Jei nemegsti saldumynų tai išgerk raudono vyno,
Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.
Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk…


Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę, Prie stalo, tiesto balta drobule, Plutelę tegul lauš kiekvieno pirštai, Kaskart linkėdami vėl būt šalia.


Šventų Kalėdų džiaugsmas Apglėbia šiluma. Jau artinasi šventė, Palaimą nešdama. Ir suvirpės vėl širdys Nuo spindinčių kerų. Linksmų šventų Kalėdų Ir metų Jums gerų!


Prisiglauskim prie skubančio laiko.. Jis taip dosniai metus mums suraiko. Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio.


Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesekmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus..


Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis, Pražydo ant langų ledinės baltos rožės. O širdys virpa -tai Kalėdų ilgesys.. Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.


Tegul Kalėdų angelas atneša ramybę ne tik į Tavo namus, bet ir į Tavo širdį. Tegul kitais metais išsipildo truputį daugiau nei Tu nori…


Lai Šv. Kalėdų ramybę ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengė su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.


Tylią tylią nakty Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles. Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės, Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias Trokštančią mylėti ir nenusidėti, Trapią savo širdį ir aukų gėles.


Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kučių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, jeigu Nuoskaudas patirt bus lemta.


Prisiglauskim prie skubančio laiko… Jis taip dosniai metus mums suraiko. Ir uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo, Palinkėkime vienas kitam gero kelio.


Sidabrinės snaigės krenta jau ant delno, Pūgos atneša tau mano nuoširdžius žodžius. Ir Kalėdų Senis sako: „Labas mielas,drauge. Atnešiau tau maišą dovanų.“ Ak, Kalėdos! Ak, Naujieji! Ir draugai mieli šalia- Gera man Jus apkabinti,Meilės bučinius dalinti, Švelnų žodį Jums ištart,švelniai švelniai prisiglaust. SU ARTĖJANČIOM ŠVENTĖM!

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes…pramerki akeles…ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei… Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės…SU KALĖDOM!!!


Štai jau krenta baltos snaigės, Tokios baltos tartum raidės Su baltai baltu sniegu aš linkiu daug dovanų.. Su Šventomis Kalėdomis.


Tegul Jus linksmina Naujųjų Metų pūgos ir gražios dienos, tegul kiekvienas saulės spindulys, kiekvienas lietaus lašas, kiekviena snaigė jums neša laimę ir džiaugsmą.


Jau snaigės šoka baltą valsą, Eglutė spindi išpuošta, Tik laukiame, kada pabels vėl Mums į duris ta valanda, Kurioj didingas metų virsmas Ir vėl naujus kelius nuties, Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti, Svajoti, juoktis ir mylėti!


Jei atsibusi naktį ir pajusi, kad storas, raudonai apsirengęs vyras kiš tave į maišą, neišsigąsk! Tai reiškia, kad kažkas tavęs paprašė Kalėdoms dovanų!


Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, Laimingi būkite Šv. Kalėdų proga, Laimingi būkit per Naujus Metus!


Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok.. Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kam nors dovanok.. Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk, Savo svajonę, laimę likimui patikėk..


Kažko nepaprasto ir stebuklingo, Krentančio tiesiai į rankas.. Saulės ir sniego verčiančių šypsotis, Begalinės laimės ir meilės. Linksmų Kalėdų!


Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą, Uždekite žvakelę širdžiai ir akims, Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą Kuris šį rytą mums visiems užgims!


Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, Imi tikėt, kad greit aušra nušvis. Ir gruodžio ilgesys neamžinas – ateina Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis !


Patiko? Pasidalink tai su draugais!
error
0
BALSUOK UŽ STRAIPSNĮ
[Iš viso: 0 Vidutinis: 0]