2021-02-26

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Komentaras dėl netikslios informacijos apie naujai parengtus atliekų prevencijos ir tvarkymo planus

Viešojoje erdvėje ketvirtadienį pasirodė netiksli informacija, kad Aplinkos ministerija teikia Seimui parengtus atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planus – valstybinį, regioninius ir savivaldos.

Kaip sakė ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiutė, šie planai nėra teikiami Seimui, jie dar rengiami ir nėra patvirtinti. Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo planą, suderinus jį su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene, tvirtins Vyriausybė, regioninius – regiono plėtros tarybos, savivaldybių – savivaldybių tarybos.

Ketvirtadienį Seime buvo pateiktas Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisų paketas, kuriame, be kitų pakeitimų, nustatyti ir išsamesni reikalavimai atliekų prevencijos ir tvarkymo planų sudėčiai ir jų rengimui.

Planuojant atliekų tvarkymo pajėgumus, būtina vadovautis ilgalaikiais tikslais – iki 2035 m. pakartotinai naudoti ar perdirbti bent 65 proc. komunalinių atliekų, o sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 5 proc. komunalinių atliekų (toks šalinimo tikslas turėtų būti pasiektas jau 2030 m.). Taip pat reikia užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinama kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų, imtasi priemonių kovoti su visų rūšių šiukšlinimu ir maisto švaistymu.

19
Dalinkis naujienomis