Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Lietuva pradeda pirmininkavimą ES Baltijos jūros regiono strategijai

Rugpjūčio 26 dieną Berlyne vykusios ceremonijos metu užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius oficialiai perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) nacionalinių koordinatorių formatui iš Vokietijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus Europos reikalams Michaelo Rotho.

Viceministras A. Pranckevičius padėkojo Vokietijos kolegoms už sėkmingą metus laiko trukusį pirmininkavimą, kurio metu padėtas pagrindas veiksmingesniam ESBJRS įgyvendinimui ir dar aktyvesniam ESBJRS partnerių bendradarbiavimui.

„Lietuva tęs Vokietijos pradėtas iniciatyvas. Tarp mūsų šalies pirmininkavimo pagrindinių prioritetų – veiksmingas atnaujinto ESBJRS veiksmų plano įgyvendinimas, pasinaudojant 2021-2027 metų finansinio laikotarpio ES Interreg Baltijos jūros regiono programos finansine parama. Tuo pačiu, tai puiki galimybė į Lietuvą pritraukti naujų finansinių išteklių bei paskatinti į ESBJRS įgyvendinimą įsitraukti kuo daugiau naujų organizacijų iš Lietuvos savivaldos, verslo, mokslo bei nevyriausybinio sektoriaus“, – teigė A. Pranckevičius.

Viceministras taip pat pakvietė Vokietijos kolegas į rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis Lietuvos organizuojamą kasmetinį ESBJRS forumą, kurio pagrindinė tema – žaliasis atsigavimas.

„Savaitę truksiančio metinio forumo metu diskutuosime, kaip ESBJRS galėtų reikšmingiau prisidėti prie Baltijos jūros regiono atsigavimo po COVID-19 pandemijos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas įvairių visuomenės grupių, ypač jaunimo, įtraukimui, bei dar aktyvesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, siekiant spręsti bendrus regionui kylančius iššūkius“, – pažymėjo A. Pranckevičius.

Metinio ESBJRS forumo metu vyks 2021-2027 metų ES Interreg Baltijos jūros regiono programos startas bei jos teikiamų galimybių pristatymas Lietuvos bei kitų Baltijos jūros regiono valstybių savivaldos, verslo, mokslo bei nevyriausybinio sektoriaus atstovams.

Lietuva ESBJRS pirmininkaus nuo 2021 metų liepos 1 dienos iki 2022 metų birželio 30 dienos.

Nepriklausomo vertinimo duomenimis, 2010 – 2020 metų laikotarpiu Lietuva iš ES struktūrinės paramos ir kitų fondų projektams, prisidėjusiems prie ESBJRS įgyvendinimo, yra gavusi 5,7 mlrd. eurų paramos.

Daugiau informacijos apie Lietuvos organizuojamą ESBJRS metinį forumą galima rasti www.esbjrs2021.eu.

52