Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Lietuvos kariuomenės veterano statusas

Seime priėmė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIVP-708(2), kuriomis nuspręsta nuo 2021 m. gruodžio 31 d. apibrėžti Lietuvos kariuomenės veterano teisinį statusą ir šio vardo suteikimo tvarką

Pagal priimtas naujas nuostatas, Lietuvos kariuomenės veteranu bus laikomas profesinės karo tarnybos karys, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, ištarnavęs Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose.

Šis statusas bus suteiktas ir kariams, paleistiems iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su tarnybinių pareigų vykdymu, taip pat asmenims, nuo 1991 m. sausio 11 d iki rugpjūčio 31 d. tarnavusiems krašto apsaugos sistemoje ir gynusiems Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

„Kariuomenės veterano vardo suteikimas sustiprintų ne tik kariuomenės potencialą, bet ir paskatintų jaunąją kartą eiti senelių, tėvų pramintais takais, nes pasiaukojimas ir ryžtas ginti Tėvynę ir pagarba tokiam asmeniui yra geriausios pilietiškumo ir patriotizmo pamokos“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte. Pasak iniciatorių, šio statuso suteikimas išreikš pagarbą Lietuvos valstybės gynėjui ir suteiks Lietuvos kariams galimybę dalyvauti NATO šalių karių veteranų organizacijose ir jų renginiuose.

Lietuvos kariuomenės veterano vardą suteiks krašto apsaugos ministras. Jis taip pat turės patvirtinti šio vardo suteikimo nuostatus.

Už teisės akto pakeitimus, kurių iniciatorius – Seimo narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius, balsavo 116 Seimo narių, susilaikė 2 parlamentarai.

31