2021-05-06

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Likviduojami geležinkelių transporto srities registrai

Susisiekimo ministerija, įgyvendindama Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir siekdama optimizuoti Susisiekimo ministerijos valdomus transporto srities registrus, likviduoja registrus, kuriuose kaupiami duomenys apie geležinkelių infrastruktūrą, geležinkelių riedmenis ir traukinio mašinistus.

Vyriausybė trečiadienį, sausio 13 d., pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui likviduoti Geležinkelių riedmenų registrą ir Geležinkelių riedmenų registro tvarkytojai Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) pavesti atlikti šio registro likvidavimo procedūras.

Siekiant užtikrinti paprastesnį duomenų ir informacijos apie Europos Sąjungos (ES) geležinkelių tinkle naudojamų geležinkelių riedmenų atsekamumą nuo 2021 m. birželio 16 d. geležinkelių riedmenys bus registruojami ir duomenys apie juos, jų naudotojus bei kita informacija bus kaupiama ne atskirai kiekvienos ES valstybės narės įsteigtame nacionaliniame geležinkelių riedmenų registre, o viename ES geležinkelių agentūros tvarkomame Europos transporto priemonių registre.

Be to, siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2019/777 nuostatų įgyvendinimą susisiekimo ministro sprendimu 2021 m. sausio 1 d. likviduotas Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registras. Nuo šiol duomenis ir informaciją apie Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo įrašyti tiesiogiai ES geležinkelių agentūros  tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje.

2021 m. sausio 1 d. susisiekimo ministro sprendimu likviduotas Traukinio mašinistų registras, kuriame kaupti duomenys apie traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimą, informacija apie traukinio mašinistų sveikatos būklę ir turimą kvalifikaciją. Kadangi minėta informacija yra tiesiogiai susijusi su LTSA vykdomomis funkcijomis, duomenys, kurie buvo kaupiami Traukinio mašinistų registre, po šio registro likvidavimo toliau bus kaupiami LTSA informacinėse sistemose.

71
Dalinkis naujienomis