Naujametiniai sveikinimai

Be kategorijos

Naujametiniai sveikinimai

Žvaigždynų kerinti šviesa užliejo žemę.
Netiesa, kad pasakoms neliko vietos…
Vėl lyg vaikystėje visi Eglutę puošiame linksmi.
Stebuklas senas neišblėso…
Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės kūčių vakarą..


Žavingo valso sūkury
Linkiu sutikt Naujus metus
Pakelti taure už senus
Už laimę, džiaugsmą ir draugus…


Visko po lašelį – ir laimės, ir geros nuotaikos,
ir meilės ir gerų draugų…
…po lašelį, bet kasdien, kiekvieną valandą, kiekvieną akimirką!…


Visi per daug skubame gyventi ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo ką turime, todėl noriu Tau Naujųjų metų proga palinkėti, kad:
dažniau sustotum ir Įkvėptum gaivaus gamtos oro,
dažniau stebėtum auksinius saulėlydžius,
dažniau pažvelgtum į žvaigždėtą dangų,
dažniau pasivaikščiotum po rasotą žolę.
Dažniau atleistum sau ir kitiems bei apkabintum Tau brangius žmones,
ir svarbiausia,
kad dažniau suvoktum, koks gražus yra Tavo gyvenimas!

Su Naujaisiais metais!


Užtenka žodžių – te jausmai taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu.
Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo!
Te židinys sušildo, kai sunku.
Laimingų Naujųjų Metų!


Tyliai tyliai
Saulė nusirita
Ir pakimba
Ant apatinės Pasaulio Eglės šakos,
Kurią lyti nakties vandenyno bangos…


Tyliai krenta purios snaigės…
Žiba aukso žiburiais…
Ši diena ir metai baigias…
Spaudžiu ranką …su naujais! …
Ko Tau palinkėti Naujų metų proga…
Laimės? – bet jos tiek maža pasaulyje…
Džiaugsmo? – bet ar visi jį supranta…
Tat palinkėsiu aš Tau jaunatviško juoko…
Juoko išdildančio visas gyvenimo negeroves…

Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę,
Prie stalo, tiesto balta drobule,
Plutelę tegul lauš kiekvieno pirštai,
Kaskart linkėdami vėl būt šalia..


Tylią tylią nakty
Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles.
Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės,
Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias
Trokštančią mylėti ir nenusidėti,
Trapią savo širdį ir aukų gėles.


Tylią tylią naktį
Gimęs kūdikėlis, iš Marijos glėbio tiesia rankeles.
Mintimis nuskrisiu aš prie prakartėlės,
Atiduosiu Jėzui dovanas kuklias:
Trokštančią mylėti ir nenusidėti,
Trapią savo širdį ir aukų gėles..


Tvarte žiurkės rengia puotą:
Girtas zuikis graužia šluotą,
Vilkas šerną miške ėda,
Visiems gera, nes Kalėdos!!!


Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
Ir apkabunęs save, savo draugą, nusišypsok..
Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kamnors dovanok..
Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
Savo svajonę, laimę likimui patikėk.
Kalėdų Seneli Šalti
Gero kelio.
Daug gerų gerų dienų,
Tau rašau aš šį laiškelį,
Prisimink kur gyvenu.
Nukasiau nuo kelio sniegą,
Nebėda jei naktį snigs.
Mano sargis, jis nemiega,
Prie vartelių pasitiks.
Visiem linksmų kalėdų ir Naujųjų metų..


Tegul Jums niekada nepritrūksta
Džiaugsmo ir šilumos.
Meilė telydi Jūsų šeimą,
Jaukumas – Jūsų namus,
O sėkmė – Jūsų darbą..


Tegul šventų Kalėdų baltas spindesys
Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta,
Tegul žvaigžde sužibs tvirta viltis,
Kad laimės svaiguliui yra žmogus sutvertas.
Su Naujaisiais!


Išmintingi žmonės sako, kad svajoti yra malonu, naudinga ir sveika.
Racionalieji teigia, kad svajodami daug ir stipriai, ateitį galime paversti dabartimi.
Tad, tegul šiais Naujaisias metais svajonės virsta realybe 😉


Tegul širdy nebūna niekad šalta,
Tegul ir širdgėla kaip sniegas tirpsta ant delnų,
Tegul nors šią minutę žemėj būna balta,
Ir ne lašelio skausmo ant žmonių veidų.
Apsnigtais takeliais rieda
Išsipusčiusios Kalėdos,
Rankose – snieguolė, žiedas,
Pamary įmintos pėdos.
Nosys prie langų prišalo
Mums, belaukiantiems senelio.
Su meškute ir zuikiu
Jis atneš daug dovanų!


Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės,
laimės ir pakantumo,
o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.


Tegu šventinių žvakių liepsnose,
sudega visi vargai ir nesekmės,
o ugnies šiluma Kūčioms
teatneša santarvę,
meilę ir tikrus draugus..


Tegu ateinantieji Naujieji metai prisiliečia prie visko: prie medžio, prie duonos, prie grumsto, lūpų ir širdies…
Tegu ateinantieji Naujieji metai į mūsų likimus, į darbą, svajones atneša tik gėrį.
Tegul, Jus nepaleidžia jėgos nei meilėje, nei liūdesy, nei vakarinio žiburio šviesoje…
Laimingų Naujųjų Metų!


Tebuna visų kelių pabaigoje – NAMAI,
Visų naktų pabaigoje – AUŠRA,
Visų neapykantų pabaigoje – MEILĖ.
Visų nevilčių pabaigoje – VILTIS!
Su Naujaisiais Metais!


Te liejasi taurese šampanas..
Te skamba muzika tranki..
Ir nenutyla juokas krištolinis..
Te liejas džiaugsmas pro kraštus…


Te kalėdinę naktį išsipildo svajonės
Te palieka užmaršty visos nesėkmės ir abejonės
Šventą Kalėdinę naktį būki laimingas tu
Norėčiau, kad gyvenimas tau virstų stebuklu…
Kad nebūtų nuovargio ir skausmo,
Kad meilė niekad neapleistų
Kad pajustum tu giliai širdy
Kad neveltui šioj žemėj gyveni…


Te būna visko, visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug..
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk..
Linksmų švenčių 🙂


Tau Senio Šalčio nebereikia,
Tu netiki Seniu Šalčiu,
Na, bet tegul jis su Naujaisiais atneš Tau laimę bei dovanų!
Kalėdų stebūklas…
Sutemų gniūžtes į langus meto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindetų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų –
Ji tikriausiai taip ir padarys.


Tas, kuris neturi Kalėdų širdyje niekada neras jų po Kalėdų eglute. (Roy L. Smith)
Linkiu, kad pas kiekvieną ateitų Kalėdos!!!


Stebėjau vakar Grįžulo ratus…
Klausiau, kaip skuba laikrodžiai gyventi…
O šįryt aušta stebuklinga šventė,
Laimingi būkim ištisus metus!


Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus veputiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.


Spindėkite širdies šviesa žvakutės,
Eglute puoškis šventiniais žiedais.
Tegu žaisliukuos džiaugsmas, laimė supas
Kalėdų šventės niekad nesibaigs.


Senis ropščiasi ant stogo,
Tuoj į kaminą kakos,
Jei tikrai buvai tu blogas,
Neišvengsi dovanos.


Senis jau ant stogo lipa, tuoj į kaminą kakos…
Jei tikrai buvai tu blogas – neišvengsi dovanos!
Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru,
Laimingas būk Naujus Metus sutinkant,
Lai tavo dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu


Senieji Metai savo dainą baigia,
O kokią mums Naujieji padainuos?
Gal apie meilę, kaip šampanas svaigią,
Gal apie žemėj esančius džiaugsmus?
O mes norėtume Tau vieno palinkėt i-
Būk laimingiausias žemėje žmogus.
Kiekvieni metai žmogui atneša kažką…
Ko niekuomet neužmirši, kartais…
Laimės akimirkas, kartais didelį skausmą…
Lai šie Naujieji Jums atneša vien…
Gėrį ir laimę…
Nepalikdami vietos liūdesiui, nusivylimui…


Seni ištirps lyg vandeny,
Ateis Kalėdos,
Nauji ateis – ir girs, ir teis,
Ir skausmo bus, ir džiaugsmo bus,
Ir vis tik laikas – nuostabus …


Sėkmė ir viltis
Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.
Didžios Kalėdos,
rašos į širdį Žodziai nutilę,
aidas giesmės Ten,
kur gerumas,
siela jį girdi
Tyliai ieskodama savo prasmes
Balta platuma eina per žemę
Tik patylėki – įsiklausyk,
Prašo atverti tavo širdelę
Baltos Kalėdos iš praeities.


Pusiaunakčio tyla,
Tik šerkšnas krenta.
Kažkur žvaigždynų
Mirgantis lietus.
Išeikim į Kalėdų naktį,
išeikim į Naujus Metus.
Tegul jie bus
Ir saulėti, ir šviesūs,
Šakelėj eglės vasaros dainuos.
Tegul atneš
Ko metų metais ieškom
Ir laimė mus lydės
Visuos keliuos.


Prisiglauskim prie skubančio laiko..
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo
Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio.


Priglausk Kalėdų senį prie krūtinės –
Jis taip skubėjo duoti dovanų!
Nepyk, jei tau norejosi blondines,
O dovanojo… pleistrą nuo spuogų…


Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
Ir pačių gražiausių Šv. Kalėdų!


Pramerk akis, pažvelk aplink.
Ar nejauti, kad rytas šis
Kitoks nei vakarykštis?
Nusišypsok ir nejucia priimk
Kaledu dovanas
Jos laukia nuo vaikystes…


Praėjo kalėdos ir kas man iš to?
Aš naktį pragėręs ir piktas kaip šuo,
Apversiu eglutę sukulsiu žaislus,
Ir vienas praleisiu Naujuosius Metus.
Šampaniukas burbuliuoja
ir Naujieji atskrajoja!
Jei tik svesi su saiku juods arklys ateis laiku.
Jei padauginsi mielasis per pusnis nunes Baltasis.


Prabėgę metai nusineša gyvenimo dalelę,
Dienų vargus ir lūkesčius.
Tegul Naujieji pratęsia tik kas gera,
Tegul atneša viską kas ilgai laukta ir kas džiugu.
Laimingu Naujųjų Metų!


Prabėgo metai nesiklausę, nesitarę,
Atrodo visa buvo vakar ir staiga –
Tik vieną mažą užverti lapelį
Ir pamatai, kad metų jau nėra.
Laimingų Naujųjų metų 😉


Per Kalėdas visa gausi šeima
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega..


Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Lai priklaupia prie židinio Kalėdos
Ir teišpildo troškimus širdies..


Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekite žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!


Pažvelk pro langą – visur balta.
Širdelę spaudžia, nes man šalta.
Norėčiau būt Tavo glėby.
Sušildytum mane naktį.
Kviečiu Tave Kalėdų naktį.
Apsilankyk, padovanok man
Pačią gražiausią naktį!
Tepražysta Šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu…
Ižiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Lai iš vaikystės ateina Kalėdos..


Pažvelk pro langą,
Į žvaigždėtą dangų-
Naktis pilna Kalėdų paslapčių.
Atrask ten grožio, meilės ir stebūklo
Tuomet, kai trūks labiausiai jų..


Paliki gruodį, ilgesį paliki…
Užmiršk, jei kartais tekdavo liūdėt…
Bestovint ant Naujųjų metų sleksčio…
Tau noriu tik laikmės palinkėt…

Nuo kalėdų stalo senis neša apelsiną,
Griebk už rankos jį.
Tegu dovanas dalina!
Ir dalinkime visi!


Nukrinta snaigė ar žvaigždė į laukiančias akis…
Tuoj gruodžio žingsniai praskambės ir niekada negrįš…
Kas buvo gera pasiliks ilgai ilgai širdy-
draugystė, laimė ir viltis,
laukų beržai balti.
O jeigu skausmas?-
Nenuliūsk, tikėk dar švies dangus, draugai šalia prisės…


Nežiūrėk liūdnai į snaigių šokį, nesakyk – vėl metų nėra…
Juk Naujieji – naujas metas, naujas džiaugsmas ir viltis nauja.
Su Naujaisiais metais

Patiko? Pasidalink tai su draugais!
error
0
BALSUOK UŽ STRAIPSNĮ
[Iš viso: 0 Vidutinis: 0]