Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Nuotoliniams lošimams bus įvesta nauja licencijų rūšis

Seimas priėmė Azartinių lošimų ir Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymų pataisas (projektai Nr. XIVP-643(2), Nr. XIVP-644(2), kuriomis nuo 2022 m. liepos mėn. nutarta įvesti naują licencijos rūšį − licenciją organizuoti nuotolinius lošimus, sugriežtinti ir diferencijuoti įstatinio kapitalo reikalavimus, bet atsisakyti reikalavimo nuotolinių lošimų organizatoriams turėti įsteigtas ir veikiančias antžeminių lošimų vietas. Tokiu būdu, pasak pasiūlymo iniciatorių, bus sudarytos didesnės konkurencijos nuotolinių lošimų srityje galimybės.

Bendrovės, organizuojančios nuotolinius stalo lošimus ir (ar) nuotolinius lošimus A kategorijos automatais, įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 1,158 mln. eurų, organizuojančios nuotolines lažybas, totalizatorių, lošimus B kategorijos automatais, bingo lošimą – bent 289 tūkst. eurų, organizuojančios nuotolinį žirgų totalizatorių – 144 tūkst. eurų. Šiuo metu bendrovės, norinčios organizuoti visų lošimo rūšių nuotolinius lošimus, įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1,158 mln. eurų.

Priimtais Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimais taip pat sutarta nustatyti naują lošimų mokesčio rūšį – vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą. Už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais ir už lošimus B kategorijos automatais išdavimą vienkartinis mokestis sieks po 300 tūkst. eurų, už bingą, totalizatorių ir lažybas – po 100 tūkst. eurų, už nuotolinius lošimus – 500 tūkst. eurų, už visų rūšių lošimų licencijas – 1 mln. eurų.

Pataisų autoriaus Mykolo Majausko tvirtinimu, šie pokyčiai valstybės biudžeto pajamas padidins maždaug 8 mln. eurų ir jos galės būti skirtos priklausomybių prevencijai.

Seimas naujomis nuostatomis nusprendė daugiau teisių ir pareigų suteikti savivaldai. „Turime ne vieną atvejį, kai automatų salonai yra atidaromi pirmuosiuose daugiabučių namų aukštuose. Tai kuria neigiamą socialinę aplinką, kriminogeninę situaciją ir šiuo įstatymo projektu mes suteikiame daugiau galimybių vertinti kriminogenines situacijas ir priimti sprendimus išduoti ar neišduoti leidimo kas penkerius metus“, – anksčiau yra kalbėjęs Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M. Majauskas.

Pagal priimtas pataisas, leidimai atidaryti automatų ar bingo salonus, lošimo namus (kazino), leidimai steigti lažybų ir totalizatoriaus punktus, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktus, galios 5 metus nuo Priežiūros tarnybos sprendimo išduoti leidimą priėmimo dienos. Šį terminą Priežiūros tarnyba galės pratęsti neribotą kartų skaičių. Be to, Priežiūros tarnybos sprendimai galės būti priimami tik bendrovei gavus savivaldybės tarybos sutikimą.

Savivaldybės taryba, nagrinėdama bendrovės prašymą išduoti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, turės vadovautis konkrečios lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeniniai situacijai vertinimo kriterijais. Šiuos kriterijus ir prašymų nagrinėjimo tvarką nustatys savivaldybių tarybos.

Už Azartinių lošimų įstatymo naujas nuostatas balsavo 94 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 23 parlamentarai. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus palaikė 104 Seimo nariai, prieš balsavo 1, susilaikė 11 parlamentarų.

17