2020-12-02

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Oskaro Vaildo (Wilde) mintys ir aforizmai

Oskaro Vaildo (Wilde) mintys ir aforizmai

Iš knygos ,,Amžiaus portretai ”

 

1. Vienintelė gera draugija – tu pats.

 

2. Jie verčia mus patikėti realumu to, kuo mes paparastai žaidžiame – romantika, aistra, meile.

 

3. Keisti tie dievai  Jie baudžia mus ne tik už mūsų ydas. Jie sužlugdo mus ir už tai, kas mumyse yra gera, švelnu, už polinkį myleti.

 

4. Dabar visuomeneje tiek daug savimi patenkintų žmonių apsimetineja gerais, kad apsimesti blogu – miela ir kuklu.

 

5. Teismai teisia už viso gyvenimo darbus, o visus nuosprendžius skiria mirtis.

 

6. Visas pasaulis – didelės kapinės.

 

7. Gyvenimas- paslaptis. Jo idealas – meile. Jo išgryninimas – auka.

 

8. Visa beda, kad po kiekvieno romano mes liekame tokie neromantiški.

 

9. Gyvenimas – tai didžiulis nusivylimas.

 

10. Kai esi varčiamas gyventi santarvėje su kitais – kyla prieštaravimas, nes svarbu tavo paties gyvenimas. O kai dėl kitų žmonių, ka gi, jei nori būti sausas formalistas, gali puikuotis prieš kitus tauriais sprendimais, nors pačiam dėl jų nei šilta nei šalta.

 

11. Jaunystės išsaugojimo paslaptis – niekada nepatirti jausmų, kurie netinka.

 

12. Jeigu visame pasaulyje neturėčiau draugo, jeigu nebūtų tokių namų, kurie gailiaširdiškai atvertų man duris, net jeigu man tektu išeiti su vargetos krepšiu, teprisidengus kūną vargetos skarmalu – kol neesu apsėstas keršto troškimo, žiaurumo ir paniekos, kol žvelgiu į gyvenimą ramiau, su didesniu pasitikėjimu, negu vilkedamas purpuru, tačiau neapykanta sergančia siela.

 

13. Megindamas išsiginti praeities, savo gyvenimą paverti melu. Tai jau prilygsta sielos išdavystei.

 

14. Nebijok praeities. Jei žmonės tvirtins tau, kad praeities nepakeisi, netikek jais.

 

15. Praeitis, dabartis ir ateitis tėra vienas mirksnis Dievo akivaizdoje, o juk Dievo akivaizdoje mes ir turėtume stengtis gyventi.

 

16. Gyvenimo tikslas, jeigu jis yra – nuolatinis pagundų ieškojimas.

 

17. Retas kuris pasaulyje gyvena. Daugelis tik egzistuoja.

 

18. Neieškok gyvenime nei pilnatvės, nei patirties. Gyvenimo teikiamos dovanos brangiai kainuoja, ir mes perkame prščiausias iš jo paslapčių už siaubingai didelę kaina.

 

19. Moteris – tai paveikslas.Vyras – tai problema.

 

20. Moterys – žavingai aikštinga lytis.

 

21. Malonumai širdį gali paversti akmeniu, turtai gali ją išsekinti, bet ne sudaužyti.

 

22. Pagaliau meilė numirė. Nepamenu, kas ją nužudė. Rodos, mylimosios pasiūlimas viską paaukoti man. Tai visada klaiki akimirka, pribloškianti mus amžinybės baime.

 

23. Meilė ir neapykanta negali sugyventi vienoje sieloje.

 

24. Meilė paslaptis didesnė nei Mirties.

 

25. Jei nėra perdėto susižavėjimo, nėra meilė, o jei nera meilės, nėra ir supratimo.

 

26. Jei neužtruksi per ilgai, aš lauksiu tavęs čia visą gyvenimą.

 

27. Moterys įsimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki šleikštumo.

 

28. Idealus vyras – melaginga savoka.

 

29. Idealus vyras turi kalbėti su moterimis, kaip su dievaitėmis, o elgtis – kaip su vaikais. Jis turi nepaisyti jų rimtų prašymų, bet privalo tenkinti kiekvieną jų užgaidą. Jis turi skatinti jų kaprizus ir uždrausti jų misijas. Jis visada turi pasakyti daugiau negu galvoja, o galvoje turėti daugiau negu pasako.

 

30. Idealai pavojingi. Geriau faktai. Jie žeidžia, bet vistiek geriau.

 

31. Juokas – visai nebloga draugystės pradžia, ir pati geriausia jos pabaiga.

 

32. Mirties aš nebijau. Tik mirties atejimas mane baugina.

 

33. Skausmas – tai žaizda, kuri kraujuoja vos prisilietus nemeilės rankai.

 

34. Aš galiu būti laimingas ir vienas pats su savimi. Kas gi nesijaustų laimingas pats sau vienas laisvėje, su gėlėmis , knygomis ir mėnuliu?

 

35. Kentėjimas yra vienintelė tiesa. Visą kitą gali būti regėjimo iliuzija arba geismas, teskirtas akims apdumti ar skrandžiui pasotinti.

 

36. Kai Dievas nori sunaikinti žmogų, js išpildo jo norus.

 

37. Mes patys sau šėtonai ir visą pasaulį paverčiame pragaru.

 

38. Sentimentalus romantikas – tai žmogus, visur įžiūrintis kvailą vertę, bet nežinantis, kiek kas kainuoja.

 

39. Mes ateiname į pasaulį, kad visiškai atskleistume savo prigimtį. Nūnai žmonės bijo savęs. Jie pamiršo svarbiausią iš visų pareigų – pareigą sau.

 

40. Minties vertė nieko bendra neturi su ją išdėsčiusio žmogaus nuoširdumu. Galimas daiktas, kad kuo žmogus nuoširdesnis, tuo jo mintys intelektualesnės, nes šiuo atveju jų nebenuspalvina nei norai, nei troškimai, nei prietarai.

 

41. Dievinu paprastus malonumus. Jie – paskutinis prieglobstis sudėtingoms asmenybėms.

 

42. Netrukus vaikštinėsite kaip atsivertėliai ar atgimimo sektos nariai, ragindami žmones nedaryti jums nusibodusių nuodėmių.

 

43. Niekada nekreipiu dėmesio, ką šneka eiliniai žmonės, ir niekada nesikišu į tai, ką daro patrauklieji. Jei žmogus mane sužavi, ką jis beveiktų, man viskas miela.

 

44. Tik pačių kilniausių motyvų skatinamas žmogus padaro visišką kvailystę.

 

45. Svajotojai – tikri ligoniai.

 

46. Kartais mane tiesiog pribloškia mano paties atvirumas.

 

47. Tavo blogybė buvo ne ta, kad per mažai žinojai apie gyvenimą, bet kad žinojai apie jį per daug.

 

48. Kūno nuodėmės yra niekniekis. Gėdingos tik sielos nuodėmės.

 

49. Žmogus tiki tuo, kas neįmanoma, bet niekuomet nepatikės tuo, kas akivaizdu.

 

50. Yra tokių subtilių nuodų, kad, norėdamas sužinoti jų savybes, turi pats apsinuodyti.

 

51. Tas, kas nebylu – jau mirę.

 

52. Kalbėti tiesą skausmingą. Tačiau prievarta meluoti dar skausmingiau.

 

53. Papasakoti – vadinasi, viską patirti iš naujo.

 

54. Poelgiai – pirmoji gyvenimo tragedija, žodžiai – antroji.

 

55. Būdamas  mieste, linksminiesi pats. Būdamas kaime, linksmini kitus

 

56. Veikla – paskutinis siaubas, kurio griebiasi nemokantys svajoti.

 

57. Mėgstu kalbėtis vienas : taip sutaupau laiką ir išvengiu ginčų.

 

58. Geri norai – tai bevaisės pastangos kištis į mokslo dėsnius. Jie kyla iš visiškos tuštybės, o jų rezultatas – absoliutus nulis. Kartkartėmis jie suteikia mums tam tikrų prašmatnių, bet bevaisių emocijų, kurios tegali jaudinti silpnuosius… Geri norai – tarsi čekiai benke, kuriame nėra tavo sąskaitos.

19