2021-05-11

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Parengtas pirmasis tarpinstitucinis vartotojų švietimo planas

Siekiant efektyvaus ir kryptingo vartotojų švietimo bei glaudaus atsakingų institucijų bendradarbiavimo, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė pirmąjį tarpinstitucinį vartotojų švietimo planą. 2021 metų švietimo plane numatyti pagrindiniai vartotojų švietimo prioritetai, priemonės ir vartotojų švietimą vykdančios institucijos.

Tarpinstitucinis vartotojų švietimo planas parengtas vadovaujantis Teisingumo ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1R-82 patvirtintu Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašu, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2019 m. liepos 16 d. valstybinio audito ataskaitoje „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga“ pateiktas rekomendacijas dėl vartotojų švietimo.

Pagal valstybės institucijų pateiktą informaciją, šiemet švietimo plane numatyti 4 pagrindiniai prioritetai, kuriems bus skiriamas didžiausias dėmesys:

  • vartotojų teisės elektroninėje erdvėje / skaitmeninė transformacija;
  • atsakingas vartojimas;
  • neteisminis ginčų nagrinėjimas;
  • bendrosios vartotojų teisės ir pareigos.

Su Tarpinstituciniu vartotojų švietimo planu galima susipažinti čia (atsisiųsti).

47
Dalinkis naujienomis