Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Pasirašytas dvišalio bendradarbiavimo gynybos srityje planas su Armėnija

Gruodžio 2 d. Armėnijoje Lietuvos krašto apsaugos ministerijos ir Armėnijos gynybos atstovai pasirašė dvišalio bendradarbiavimo planą gynybos srityje.

Pagal planą Krašto apsaugos ministerija toliau kvies Armėnijos atstovus į kursus krašto apsaugos sistemos institucijose, įskaitant anglų kalbos, instruktorių, medikų kursus bei surengti Karo akademijos, Karo medicinos tarnybos atstovų vizitus, siekiant vystyti dvišalį bendradarbiavimą ir ieškoti naujų abipusiai naudingų krypčių. Taip pat sutarta kitais metais konsultacijas surengti Lietuvoje.

Lietuvos ir Armėnija bendradarbiavimas gynybos srityje grindžiamas 2002 m. šalių pasirašytu dvišaliu susitarimu.

Bendradarbiaudama su Armėnija, Lietuva teikia paramą karinio rengimo ir mokymo srityje, supažindina su patirtimi reformuojant karines pajėgas. Kartu su NATO Karinio švietimo tobulinimo programa (DEEP – Defence Education Enhancement Programme) Lietuva padeda Armėnijai reformuoti puskarininkių sistemą.

45