2021-01-22

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Pirmajame Šengeno forume – apie dabartinius iššūkius ir Šengeno ateitį

Pirmajame Šengeno forume – apie dabartinius iššūkius ir Šengeno ateitį

Šiandien vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius dalyvavo pirmajame Europos Komisijos organizuotame Šengeno forume. Kasmetinių Šengeno forumų organizavimą Europos Komisija yra numačiusi 2020 m. rugsėjo 23 d. paskelbtame komunikate dėl naujo Migracijos ir prieglobsčio pakto. Siekiama, kad diskusijomis šiuose forumuose Šengeno valstybės įsitrauktų į naujos strategijos dėl Šengeno ateities kūrimą bei Šengeno teisės aktų tobulinimą.

Pasisakydamas šiame forume, vidaus reikalų viceministras pabrėžė, kad veiksminga išorės sienų kontrolė yra būtina laisvo judėjimo Šengeno erdvėje sąlyga.

„Mūsų bendros pastangos turėtų būti nukreiptos į  vienodai aukšto lygio išorės sienų apsaugos užtikrinimą, pasitelkiant modernias technologijas. Tikimės, kad Lietuvos pasiūlyta bendrų minimalių sienų stebėjimo standartų iniciatyva bus įgyvendinta su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) ir Europos Komisijos pagalba ir tai prisidės prie efektyvesnės mūsų laisvo judėjimo erdvės apsaugos ir mūsų piliečių saugumo užtikrinimo“, – kalbėjo viceministras T. Tamulevičius.

Kalbėdamas apie patirtis, susijusias su COVID-19 pandemijos suvaldymu, viceministras pažymėjo aiškių, skaidrių, bet tuo pačiu lanksčių ES lygmens taisyklių poreikį. „Šiuo metu trūksta aiškumo, kokių veiksmų galėtų ir turėtų imtis valstybės narės, siekdamos valdyti su grėsme visuomenės sveikatai susijusias situacijas. Naujos Šengeno teisės aktų nuostatos turėtų leisti greitai ir lanksčiai reaguoti į bet kokias kylančias grėsmes, viena vertus, nesukuriant nepateisinamų kliūčių laisvam judėjimui, kita vertus, užtikrinant veiksmingą situacijos suvaldymą“, – teigė viceministras.

Šengeno erdvė vienija 22 ES valstybes nares (ES valstybės narės – Airija, Bulgarija, Kipras, Kroatija ir Rumunija – nėra Šengeno narės) ir 4 asocijuotas šalis – Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją. 2021 m. Europos Komisija ketina pristatyti Šengeno strategiją ir pateikti atitinkamus teisėkūrinius pasiūlymus dėl Šengeno sienų kodekso ir Šengeno vertinimų mechanizmo tobulinimo.

25
Dalinkis naujienomis