Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Pritarta valstybės įstaigų vadovų karjeros valdymo tobulinimui

Seimas pritarė Valstybės tarnybos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-1216(4), kuriomis tobulinamas įstaigos vadovų karjeros valdymas, valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas, nustatomas lankstesnis valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas.

Įstaigų vadovų karjeros valdyme įtvirtinti šie pokyčiai:

  • 1) supaprastinta įstaigų vadovų atrankos tvarka tais atvejais, kai po konkurso yra tik vienas pretendentas, gavęs ne mažesnį negu Vyriausybės nustatytą bendrą minimalų įvertinimą;
  • 2) supaprastinta įstaigų vadovų paskyrimo antrai kadencijai tvarka: įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla pareigų eitos kadencijos metu visuose atliktuose tarnybinės veiklos vertinimuose buvo įvertinta gerai ir (arba) labai gerai, į tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas antrai kadencijai gali būti skiriamas be konkurso;
  • 3) sudaryta galimybė kompetentingus įstaigų vadovus išlaikyti valstybės tarnyboje – pasibaigus kadencijai ar pareigybės panaikinimo atvejais galės būti siūloma įstaigų vadovams užimti kitas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso.

Priimtais pakeitimais atsisakyta reikalavimo gauti leidimą dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla.

Šiuo metu galiojantis įstatymas papildytas nuostata, leidžiančia karjeros valstybės tarnautojus laikinai perkelti į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui, kuriam politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas, ir jeigu jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Priimtomis naujomis nuostatomis įtvirtinta, kad karjeros valstybės tarnautojo, kuriam suėjo 65 metai, valstybės tarnyba galės būti pratęsta, jeigu jo tarnybinė veikla per paskutinius trejus metus buvo vertinta tik gerai arba labai gerai ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybos laikas galės būti pratęsiamas dar vieneriems metams, o bendras pratęstas tarnybos laikas negalės viršyti penkerių metų.

Taip pat supaprastintas priemokų skyrimas, atsisakyta pareiginės algos koeficientų apribojimų perkeliant į aukštesnes, lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas.

Už įstatymą vieningai balsavo 96 Seimo nariai.

48