Rudeniškas lašišos kepsnys

Receptai

Rudeniškas lašišos kepsnys

  • 2 laši­šos kepsnių
  • 0,5 stik­li­nės nami­nių obuo­lių sulčių
  • 1,5 v.š. medaus
  • 2 v.š. citri­nos sulčių
  • pake­lio mažųjų špinatų
  • gaba­lė­lio sviesto
  • drus­kos pipirų

Pir­miau­sia sumai­šy­kite obuo­lių sul­tis su medumi ir nedi­de­lėje kep­tu­vėje kai­tin­kite, kol vis­kas sutirš­tės iki sirupo kon­sisten­ci­jos. Supil­kite skystį į  lėkštę ir ten įdė­kite laši­šos keps­nius odą į viršų. Palai­ky­kite bent 10 minučių.

IMGP8887

IMGP8888 IMGP8889 IMGP8890

Gerai įkai­tin­kite kep­tuvę. Sudė­kite laši­šos keps­nius į įkai­tu­sią kep­tuvę — vėl oda į viršų. Kep­kite 2 minu­tes, kep­dami keps­nių šonus pate­p­kite tuo pačiu mari­natu. Apver­s­kite keps­nius ir dar kep­kite maž­daug 2–3 minu­tes — pri­klau­so­mai nuo keps­nių storio.

IMGP8894 IMGP8893

Apvers­tus keps­nius dar pate­p­kite mari­natu, pabars­ty­kite druska ir pipi­rais, apšalks­ty­kite citri­nos sultimis.

IMGP8897 IMGP8904

Kol dar kepa lašiša, kitoje kep­tu­vėje ištir­pin­kite gaba­lėlį sviesto ir sudė­kite špi­na­tus. Po kokios minu­tės apver­s­kite špi­na­tus ir dar pake­p­kite apie 30 sekun­džių. Tai ir bus garnyras 🙂IMGP8908

Ska­naus!