Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Seimas didina švietimo darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus

Seimas svarstys Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-964, kuriuo siūloma padidinti nustatytus minėtos grupės asmenų minimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Teikiamais pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas mokėti teisingą darbo užmokestį, neleidžiantį atsirasti nepagrįstai minimalių ir maksimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sanklotai („persidengimui“), kad nustačius 730 eurų minimaliąją mėnesinę algą ir 181 eurų bazinį dydį minimalūs kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

„Teikiamu projektu taip pat siekiama padidinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus bei sumažinti disproporcijas tarp pedagoginių darbuotojų darbo laiko normų ir padidinti ankstyvojo ugdymo mokytojų netiesioginio darbo valandų skaičių“, – pristatydama projektą sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Įstatymo projekte siūloma didinti B lygio administracijos padalinių vedėjų maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 0,1 koeficientiniu dydžiu ir C lygio darbuotojų maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus 0,3 koeficientiniu dydžiu, kad, taikant įstatymo 7 straipsnio 7 dalies nuostatas dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo, jie neviršytų šiuo metu Įstatyme numatytų maksimalių koeficientų.

Teikiamu projektu taip pat siūloma keisti šiuo metu galiojančio įstatymo 5 priedą, reglamentuojantį mokytojų pagalbos mokiniui specialistų ir švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas.

Kaip pažymėjo M. Navickienė, įstatymo prieduose numatytiems biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiams padidinti 2022 metais reikėtų skirti apie 26 mln. eurų, o įstatymo 5 priedo pakeitimams įgyvendinti – pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui –  reikėtų skirti 129,6 mln. eurų.

Projektui po pateikimo pritarė 90, nė vienas balsavo prieš, susilaikė 35 Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Seimo posėdyje projektą siūloma svarstyti lapkričio 25 d.

35