Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Seimas spręs dėl Lietuvos kariuomenės veterano statuso įteisinimo

Seime pateiktos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisos (projektas Nr. XIVP-708), kuriomis siekiama teisiškai reglamentuoti Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimą. Siūlomų pakeitimų iniciatorius – Seimo narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

Pagal teikiamą projektą, Lietuvos kariuomenės veteranu būtų laikomas profesinės karo tarnybos karys, karys savanoris ar kitas savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys, ištarnavęs Lietuvos kariuomenėje ne mažiau kaip 20 metų arba nepertraukiamai ne mažiau kaip 30 dienų dalyvavęs tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose. Šį statusas būtų suteiktas ir kariams, paleistiems iš karo tarnybos dėl sveikatos sutrikimo, susijusio su tarnybinių pareigų vykdymu, taip pat asmenims, nuo 1991 m. sausio 11 d iki rugpjūčio 31 d. tarnavusiems krašto apsaugos sistemoje ir gynusiems Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

„Kariuomenės veterano vardo suteikimas sustiprintų ne tik kariuomenės potencialą, bet ir paskatintų jaunąją kartą eiti senelių, tėvų pramintais takais, nes pasiaukojimas ir ryžtas ginti Tėvynę ir pagarba tokiam asmeniui yra geriausios pilietiškumo ir patriotizmo pamokos“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte. Pasak iniciatorių, šio statuso suteikimas išreikš pagarbą Lietuvos valstybės gynėjui ir suteiks Lietuvos kariams galimybę dalyvauti NATO šalių karių veteranų organizacijose ir jų renginiuose.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 111 Seimo narių, susilaikė 6 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 4 d.

33