Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Siūloma suteikti didesnę valstybės finansinę paramą globojamiems vaikams

Seimas svarstys Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-963, kuriuo siekiama užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius, padidinti paramos, skiriamos globojamiems (rūpinamiems) vaikams, adekvatumą ir susieti išmokų vaikams mokėjimą su vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų privalomojo ugdymo užtikrinimu.

„Šiuo įstatymo projektu siekiame suteikti didesnę valstybės finansinę paramą globojamiems vaikams ir buvusiems globotiniams, taip pat siekiame, kad išmokos socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams būtų teikiamos individualizuotai, užtikrinant jų poreikius, įskaitant ir privalomąjį ugdymą, bei sudaryti įtėviams palankesnes sąlygas derinti darbą ir šeimos įsipareigojimus bei skatinti vyresnių vaikų įsivaikinimą. 2022 metais šio įstatymo įgyvendinimas valstybės biudžetui papildomai pareikalaus 8,5 mln. eurų. Dėl tikslinio priedo mokėjimo padidinus globos išmokas kitais metais gautų apie 7,5 tūkst. vaikų, o globos rūpybos  išmokos tikslinį priedą gautų apie 405 buvę globėjai“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Globos (rūpybos) išmokos dydį siūloma padidinti ir diferencijuoti pagal vaiko amžių ir poreikius. Numatoma, kad vaikams iki 6 metų būtų skiriami 218 eurai, vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurai, vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja – 273 eurai.

Taip pat numatoma pratęsti 168 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą šeimai, šeimynai, globos centrui, kai pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvę globotiniai lieka gyventi šeimoje, šeimynoje ar globos centre ir yra jų išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 23 metai.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas buvusiems globotiniams pasiekti mokymo įstaigas ar darbo vietas, siūloma išplėsti vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo sąrašą ir nustatyti, kad vienkartinė išmoka įsikurti skiriama buvusiems globotiniams gali būti panaudota ir dviratėms transporto priemonėms įsigyti.

Taip pat nustatyti, kad jeigu socialinę riziką patiriantys šeimų vaikai, kuriems yra privalomas ugdymas, pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas nelanko švietimo įstaigų, jiems ir jų atstovams pagal įstatymą paskirtos išmokos teikiamos ne pinigine forma, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaigų vaikai nelanko dėl priežasčių, kurias, atsižvelgiant į asmenų, patiriančių socialinę riziką, galimybes užtikrinti vaikų ugdymo prieinamumą, nustato ministras ir kurios pripažįstamos pateisinamomis.

Projektui po pateikimo pritarė 100, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 23 Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Seimo posėdyje projektą siūloma svarstyti lapkričio 25 d.

49