Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ugniagesiai gelbėtojai apie pažeidimus darbo metu galės pranešti paprasčiau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) darbuotojai pranešti apie įstaigoje daromus pažeidimus gali gerokai paprasčiau – tiesiog nuskanavus QR kodus. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė įstaiga įgyvendinusi tokią iniciatyvą.

Siekdamas sudaryti galimybę kaip įmanoma paprasčiau pranešti apie įstaigoje daromus pažeidimus, PAGD visą reikalingą informaciją patalpino į QR kodus, kuriuos nuskanavus mobiliuoju telefonu gaunama ne tik pagrindinė informacija, susijusi su pranešėjų apsauga, bet iškarto galima rašyti pranešimą neturint kompiuterio, kas ypač aktualu dirbantiems ugniagesiams gelbėtojams.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal šį įstatymą pranešėju yra laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Plačiau skaitykite https://pagd.lrv.lt/lt/praneseju-apsauga-1.

Praneškite apie
pažeidimą

LR pranešėjų  apsaugos įstatymas
LR pranešėjų apsaugos įstatymas

Pranešėjų konsultavimo
linijos numeris

Daugiau apie pranešėjų apsaugą
11