Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Už neteisėtą kokaino gabenimą – laisvės atėmimas 10 metų

Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje šiaulietis M. N. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad neteisėtai automobiliu gabeno daugiau kaip 100 g kokaino – 35 metų šiauliečiui paskirta  10 metų laisvės atėmimo bausmė.

Nustatyta, kad M. N. 2018 m. gruodžio 5 d. automobiliu BMW X6 į Šiaulius neteisėtai gabeno labai didelį kiekį – 108,209 g. narkotinės medžiagos – kokaino. Tačiau tą pačią dieną automobilis netoli Šiaulių, ties Bubių kaimu, buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie šiuos narkotikus ir surado. Abu vyrai ir automobilis buvo sulaikyti. Maždaug po dviejų savaičių pakartotinai apžiūrint automobilio aikštelėje laikomą sulaikytą BMW X6, toje pačioje vietoje – daiktams laikyti esančioje ertmėje – buvo rastas dar vienas paketas su jame esančia narkotine medžiaga – 167,606 g kokaino. Kaltinamasis savo kaltės nepripažino.

Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad kaltinamasis M. N. 2018 m. gruodžio 5 d. į Klaipėdą vyko ne ieškoti patalpų, kur galėtų sutikti Naujuosius metus, o susitikti su savo pažįstamu Ž. Ž.  ir iš Klaipėdos į Šiaulius pargabenti narkotinę medžiagą – kokainą. Iki susitikimo su Ž. Ž., kaltinamasis M. N. ir Ž. Ž. bendravo telefonu siųsdami SMS pranešimus, kuriuose nesidomima apie patalpų, kuriose būtų galima sutikti Naujuosius metus, užsakymą – SMS pranešimų turinys užmaskuotas, rašoma apie cigaretes, kurių įgijimas galimas bet kurioje parduotuvėje, tačiau derinamas išvykimo ir atvykimo į Klaipėdą laikas. Kaltinamasis M. N. susitikęs su Ž. Ž. apie patalpas, kuriose būtų galima švęsti Naujųjų metų sutikimą, nekalba, patalpų neapžiūri, dėl kainos nesitaria, tačiau susitikę, pasuka į daugiabučių namų kiemus. Teismas iš kaltinimo pašalino narkotinių medžiagų įgijimą ir laikymą, nes, kaip pabrėžė teismas, byloje nepateikta jokių įrodymų, kaip kaltinamasis M. N. įgijo narkotines medžiagas –  ar jas pirko, gavo mainais į kitus daiktus, ar veltui, kt. Teismo įsitikinimu, šioje byloje neįrodytos esminės narkotinių medžiagų įgijimo aplinkybės – kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens jas įgijo. Neįrodyta, kad kaltinamasis M. N. būtų kur nors laikęs narkotines medžiagas. Teismas pabrėžė, jog apkaltinamojo nuosprendžio aplinkybių negalima pagrįsti prielaidomis.

Teismas konstatavo, kad automobilio pakartotinė apžiūra atlikta praėjus dviem savaitėms po kratos atlikimo tame pačiame automobilyje 2018 m. gruodžio 5 d., kai BMW X6 buvo sustabdytas netoli Šiaulių, ties Bubių gyvenviete. Tada mašinoje rasta 108,209 g kokaino, pakartotinai apžiūrint automobilį, toje pačioje vietoje – keleivio pusėje esančioje daiktams laikyti skirtoje ertmėje –  pareigūnai rado dar vieną paketą su narkotinė medžiaga – 167,606 g kokaino. Teismas iš kaltinimo pašalino narkotinės medžiagos – 167,606 g kokaino – gabenimą, nes, teismo įsitikinimu, neįrodyta, kad kaltinamasis M. N. būtų tai daręs. Teismas pabrėžė, kad 2018 m. gruodžio 19 d. pakartotina automobilio apžiūra vyko nedalyvaujant automobilio savininkui ar įtariamajam, todėl tai negali būti laikoma įrodymu. Teismui nekilo abejonių, jog įrodyta, kad kaltinamasis  M. N. 2018 m. gruodžio 5 d. automobiliu gabeno 108,209 g kokaino. Kaltinamojo M. N. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. Kaltinamasis M. N. narkotines medžiagas vartojo eilę metų ir nors byloje nenustatyta, kad jis būtų platinęs narkotines medžiagas, tačiau kaltinamasis neteisėtai gabendamas narkotines medžiagas skatino kitus asmenis daryti nusikalstamas veikas – tai, teismo vertinimu, rodo neigiamų kaltinamojo dorovinių ir vertybinių nuostatų susiformavimą, todėl jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė.

Savo baigiamojoje kalboje šioje byloje valstybės kaltinimą palaikanti prokurorė teigė, jog M. N. inkriminuojama nusikalstama veika yra įrodyta liudytojų, ekspertų išvadomis, Kriminalinės žvalgybos pateikta informacija, kita byloje esančia medžiaga. Prokurorė pabrėžė, kad kaltinamasis disponavo narkotine medžiaga, kurią iš per ikiteisminį tyrimą nenustatyto asmens įgijo būtent Klaipėdoje ir ją automobiliu gabeno į Šiaulius. Anot prokurorės, Kriminalinės žvalgybos pareigūnai turėjo informacijos apie M. N., žinojo, kad šis vyras vyksta į Klaipėda, buvo sekamas teismo sankcionuotais veiksmais. Valstybės kaltintoja teismo prašė M. N. pripažinti kaltu ir paskirti jam bausmę – laisvės atėmimą 10 metų.

Kaltinamojo advokatė savo kalboje pabrėžė, kad jos ginamasis kaltės nepripažino, ji teigė, kad šioje byloje esanti medžiaga jam nesuprantama. Advokatė prašė teismo atkreipti dėmesį ir į tai, kad byloje esą daug prieštaravimų, kurių pašalinti neįmanoma, visos abejonės turinčios būti vertinamos kaltinamojo naudai. Gynėja kalbėjo, kad jos ginamojo kaltė byloje neįrodyta, pabrėžė, kad M. N. sveikatos būklė esanti sunki. Pats kaltinamasis teigė esąs nekaltas ir teismo prašė, kad šis jį išteisintų.

Policijos pareigūnai turėjo informacijos, apie asmenis, tarp kurių buvo ir M. N, gali neteisėtai disponuoti labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, buvo atliekami teismo sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmai.

Kaip teisme liudijo vienas policijos pareigūnas, plastikinis juodos spalvos maišelis su kokainu buvo aptiktas giliai paslėptas daiktams skirtoje ertmėje, esančioje prie keleivio priekinės sėdynės. Policijos patrulis teigė, jog į įvykio vietą ilgai netrukus atvažiavo kinologas su šunimi, keturkojis greitai pažymėjęs minėtą vietą, kur ir buvo aptikti narkotikai. Patrulis patikslino, kad prieš atliekant kratą M. N. ir automobilį vairavusio kito vyro buvo paklausta, ar jie turi su savimi narkotikų, ar nėra narkotikų automobilyje. Sulaukę neigiamo atsakymo, policijos pareigūnai automobilį apžiūrėjo. Teisme liudijęs policininkas atkreipė dėmesį, jog sustabdyti vyrai tada atrodę susijaudinę. Teismo proceso dalyvių paprašytas apibudinti, kuo pasireiškęs vyrų susijaudinimas, policininkas atsakė, jog tuo momentu drebėję ne tik jų balsai, bet ir rankos. Teisme liudijęs BMW X6 vairavęs vyras neigė, jog tą dieną buvęs susijaudinęs.

Per ikiteisminį tyrimą M. N. ir jo pažįstamas vyras, kurio šeimai priklausė minėtas automobilis, neigė,  kad narkotikai priklauso jiems. Vyras paliudijo, jog lemtingąją dieną jis M. N. paprašytas nuvežė jį į Klaipėda, kur šis turėjęs susitikti su savo pažįstamu Ž. Ž. Pasak liudytojo, tada jie sustoję Debreceno gatvėje, M. N. išlipo iš automobilio ir kažkur nuėjo. Sugrįžo po maždaug 10 minučių. Liudytojas tvirtino, jog per tą laiką jis iš mašinos išlipęs nebuvo. Dar patikslino, jog parėjęs M. N. į minėtą daiktams skirtą ertmę pasidėjo savo pirštines, dar matęs, kad M. N. parsinešė juodą paketą. Liudytojas pabrėžė, jog su jo mašinoje rastais narkotikais jis niekaip nesusijęs.

Teismui parodymus davė ir M. N. Kaltinamasis patvirtino, jog 2018 metų gruodžio 5 dieną su savo pažįstamu iš tiesų vyko į Klaipėda neva susitikti su pažįstamu vyrų Ž. Ž. apžiūrėti vietos, kur galima būtų sutikti Naujuosius metus. M. N. teigė, jog važiuojant atgal į Šiaulius, jie sustoję vienoje degalinėje, kur pažįstamasis jam pasiūlęs pavartoti kokaino. Anot kaltinamojo, tada kokaino miltelius jis padalijęs ant savo mobiliojo telefono. Ilgai netrukus vyrai tęsė kelionę į namus. Tačiau po kelių valandų jų kelionę nutraukė policijos patruliai. Kaltinamasis teisme teigė, jog po to, kai abu buvo paleisti į laisvę, jo pažįstamas jam pasiūlęs visą kaltę dėl narkotikų prisiimti sau, už tai pažadėdamas 100 000 eurų. Anot M. N. jo pažįstamas dar pažadėjo, jog per tą laiką, kol M. N. atlikinės bausmę, kiekvieną mėnesį jam siųs po 500 eurų. Į kitus proceso dalyvių klausimu M. N. atsakymų nepateikė.

Už neteisėtą narkotinės medžiagos gabenimą teismas M. N. pripažino kaltu ir paskyrė jam bausmę – laisvės atėmimą 10 metų.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

https://www.teismai.lt/ informacija

39