Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Uždrausta neapdoroto tabako mažmeninę prekybą

Seimas priėmė Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas (projektai Nr. XIIIP-5126(2), Nr. XIIIP-5127(2), kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams, kai neapdorotas tabakas (tabako žaliava) panaudojamas nelegaliai tabako gaminių gamybai.

Seimas nusprendė uždrausti neapdoroto tabako mažmeninę prekybą. Neapdoroto tabako didmeninė prekyba bus leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Reikalavimas turėti licenciją verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba nebus taikomas licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams, naudojantiems neapdorotą tabaką tabako gaminių gamybai.

Įstatymuose nustatyti reikalavimai subjektams, norintiems įsigyti licencijas verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, licencijuojamos veiklos sąlygos, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai, įtvirtintos ekonominės sankcijos už veiklos su neapdorotu tabaku reikalavimų nesilaikymą.

Teisės aktų pakeitimų iniciatoriai siekia drausti neapdoroto tabako mažmeninę prekybą, nes „su labai nesudėtinga ir nebrangia įranga labai nesudėtingai ir nedaug apdorojus tabako žaliavą iš jos galima pasigaminti apdorotą tabaką, kuris gali būti naudojamas nelegaliai tabako gaminių gamybai, taigi neapdoroto tabako mažmeninės prekybos draudimas yra nukreiptas siekiant užkirsti nelegalių tabako gaminių gamybą“.

Už pagrindinio įstatymo naujas nuostatas balsavo 115 Seimo narių, susilaikė 1 parlamentaras.

61