Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Užsienio reikalų ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu

Gruodžio 20 dieną Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerė Inga Černiuk ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Šia sutartimi URM siekia sustiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su Vilniaus universiteto akademine bendruomene įvairiose srityse bei atrasti naujų bendradarbiavimo formų.

„Šiemet ministerija, siekdama atnaujinti sistemingą Lietuvos diplomatinės tarnybos ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, identifikavo aktualias šio bendradarbiavimo sritis ir pasirašė sutartis su dauguma Lietuvoje veikiančių universitetų“, – sakė ministerijos kanclerė I. Černiuk. – „Dabar kuriama geroji bendradarbiavimo praktika, sėkmingai įgyvendinami ilgalaikiai projektai – URM Jaunųjų talentų ir Mentorystės programos“.

Ministerijos ir universitetų bendradarbiavimas prisideda prie Lietuvos užsienio politikos prioritetų formulavimo, žinių sklaidos akademinėje ir viešojoje erdvėje bei sukuria naujas galimybes bendriems viešosios ir kultūrinės diplomatijos bei projektams. Plėtojant bendradarbiavimą, ketinama įveiklinti ir jau išbandytas formas: paskaitas, akademijos ekspertų įžvalgas, studijų programas ir magistro darbų temas, tyrimus ir projektus, skirtus efektyvesniam diplomatų, akademijos bendruomenės bendravimui.

99