Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Vaikų poilsio stovykla – pramoga ar rizika?

Vasarą visi norime pailsėti ir kažkaip įdomiau organizuoti poilsį savo vaikams, todėl dažnas tėvelis atiduoda savo atžalas į vaikų poilsio stovyklas. Tačiau, ar mes viską žinome apie jų saugą? Nors stovykloms nėra išduodamas leidimas-higienos pasas, stovyklų organizatoriai vis tiek privalo užtikrinti vaikų poilsio stovyklose sąlygų atitikimą Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimams.

Pagrindiniai sveikatos saugos reikalavimai stovykloms

 • Turi būti sudaromos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos.
 • Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą, išklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus.
 • Maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos ir priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus.
 • Vandens telkiniai, nenaudojami maudymuisi, turi būti aptverti.
 • Įrenginiai turi būti saugūs ir tvarkingi.
 • Karštas ir šaltas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į dušus, prausyklas, valgyklą ar kitą vaikus maitinti pritaikytą patalpą ar vietą.
 • Vaikų dienos režimas organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintą programą ir turi atitikti vaikų amžių ir sveikatos būklę.
 • Jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, tėvai privalo pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas.
 • Įmonės pirmos pagalbos rinkinys turi būti lengvai pasiekiamas darbuotojams visą stovyklos darbo laiką.
 • Vaikui susirgus turi būti informuojami tėvai, o, esant būtinumui, nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Svarbu paminėti, kad tai yra tik minimalūs reikalavimai, kiekvienas vaikų poilsio stovyklos organizatorius gali pasirūpinti ir papildomomis komforto suteikiančiomis sąlygomis vaikams.

Sveika mityba ugdo sveikos mitybos įpročius

Vaikai turi būti maitinami pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus, turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens. Jei poilsio stovykloje vaikai kasdieną intensyviai sportuoja, valgiaraščiai jiems turi būti sudaromi atsižvelgiant į padidėjusį energijos poreikį.

Daugiau maitinimo reikalavimų rasite Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše.

Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos

Svarbu, kad žaidimų ir poilsio aikštelės būtų valomos, žolė – nušienauta. Šiose aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat – esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Vaikų žaidimo dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo. Smėlyje neturi būti parazitų (askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų) kiaušinių.

Pagrindinius vaikų žaidimo aikštelių reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Kokie pažeidimai stovyklose nustatomi dažniausiai?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) kontroliuoja stovyklas gavęs skundą ar prašymą dėl visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimų. Šiais metais NVSC išnagrinėjo 1 skundą, kuris buvo pagrįstas; 2018 m. – 9 skundus, 6 iš jų buvo pagrįsti. Dažniausiai buvo nustatomi tokie pažeidimai:

 • Vaikų poilsio stovyklose įrenginiai ir baldai – nesaugūs, netvarkingi, nešvarūs.
 • Patalpų grindų danga – nelygi, slidi.
 • Karštas ir šaltas vanduo ne nuolat tiekiamas į dušus, prausyklas, valgyklą ar kitą vaikus maitinti pritaikytą patalpą ar vietą.
 • Stovyklų patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, nepašalinami nedelsiant.
 • Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos, neišklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymų.
 • Maudymosi vietų vaikams ribos nepažymėtos.
23