Velykiniai sveikinimai

Be kategorijos

Velykiniai sveikinimai

Pavasario švenčių proga linkiu dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį! Linksmų šventų Velykų!


Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai jį gyventi. Kviečia džiaugtis visomis mums suteiktomis gyvenimo dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums duotu žmogumi. Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes, kad dar labiau mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau prisipažintume klydę ir taisytumės. Išgyvenkime šį džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime ne tik Velykų rytą, bet ir kasdien vis iš naujo, kad patirtume mums suteiktą gyvenimo pilnatvę.


Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės jūsų darbams. Su šv. Velykomis!


Saulėtas ir šiltas aušta jau Velykų rytas! Linkiu šviesos namuose, skaidrumo mintyse, gėrio darbuose ir meilės širdyje!


Sveikinu sulaukus gražiausios pavasario šventės – šv. Velykų! Tai metas, kai po žiemos miego pabunda ne tik gamta, bet ir kiekvienas iš mūsų. Tad skleiskime šilumą, dalinkimės meile, užkrėskime vieni kitus džiugia nuotaika!


Su šv. Velykomis į Žemę sugrįžta pavasariška šiluma ir šviesa, užgimsta nauja gyvybė. Gražių ir džiaugsmingų švenčių!Linkiu, kad graži Velykų šventė įkvėptų naujų idėjų ir suteiktų jėgų naujiems prasmingiems darbams. Tegul jus lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas!


Pro sunkius debesis prasimušę saulės spinduliai jau nepasiduoduos ir netrukus virs šviesiomis dienomis. Todėl dalinuosi su Jumis šventiniu džiaugsmu ir linkiu švęsti Velykas su pilna tyrumo ir vilties širdimi.


Sveiki sulaukę šviesiųjų Velykų švenčių! Linkiu pavasariškos energijos, veržlumo ir geros nuotaikos!


Sveikinu išaušus Velykų šventei! Linkiu patirti pavasarišką gamtos pakilimą bei iki pačių gelmių mus persmelkiantį džiaugsmą!


Sveikinu nuostabios pavasarinės šventės proga. Linkiu, kad pasiekęs jūsų namus šventinis džiugesys pasiliktų visuose iš pažiūros mažuose dalykuose.


Su šv. Velykomis! Pasitikime naują gyvybės ratą, kuris būtų kupinas šviesių minčių ir prasmingų darbų.


Sveikinu sulaukus šviesios Velykų šventės. Tegul Kristaus prisikėlimo šventimas mus sustiprina amžinojo gyvenimo viltimi.


Sveikinu išaušus Velykų šventei! Telydi jus džiaugsmas ir pilnatvė, o namuose apsilanko gėris ir ramybė.


Linkiu, kad džiugi Velykų dvasia atgaivintų, padrąsintų, apdovanotų naujomis jėgomis, kurios padėtų gyventi ir kurti.


Velykų proga linkiu tau geriausios kloties ir visokeriopos sėkmės! Darykime gerus darbus, džiuginkime artimuosius, dalinkimės meile ir šypsena!


Su džiugesiu ir šviesa į duris beldžiasi pavasaris, kartu su gamtos atbudimu atnešdamas ir vieną gražiausių švenčių – Velykas. Tegu mus pasitinkanti pavasario šiluma suteikia naujų jėgų kurti ir tobulėti.


Viltingų, džiugių ir Dievo malonėmis gausių šv. Velykų! Susibūrę kartu su širdžiai artimais žmonėmis švęskime ir dalinkimės pakilia nuotaika, gerumu ir meile.


Gražiausios pavasario šventės proga linkiu, kad šventinis šurmulys išsklaidytų kasdienius rūpesčius, o kiekviena auštanti diena atneštų tik gerą ir saulėtą nuotaiką!


Iš visos širdies linkiu gražių ir prasmingų Velykų Jums ir Jūsų artimiesiems. Linkiu, kad šventės ateitų su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdyje.


Sveikindamas Velykų proga dalinuosi su Jumis šventiniu džiaugsmu ir linkiu švęsti tyra širdimi. Viltingų ir džiugių šv. Velykų!

Beldžia pavasaris gaivus į duris,
Velykų šventę mums atneša jis.
Įkvėps didį džiaugsmą, suteiks daug jėgų
Pakelti sparnus siekt idėjų naujų!


Gamta bunda, Saulė šviečia,
Giminės prie stalo kviečia,
O kartu su margučiu
Tau daug laimės aš siunčiu!


Velyku rytas lai būna šviesus,
Šventinis stalas ypatingai gausus,
Margučiai tvirti ir patys gražiausi,
O pyragai kaip niekad minkšti ir skaniausi!


Sutraukiusi ledo grandines šaltas
Į dangų Saulė pakilti skubėjo,
Sugrįžtančių paukščių svajingas dainas
Išgirskim ir džiūgaukim – Velykos atėjo!


Sutikime Velykų dieną šventą
Su virpuliu džiugiu širdy,
Atgimkim su gamta kas kartą
Kvapniam pavasario glėby!


Pasveikinkim vieni kitus,
Apglėbkime tvirtai draugus,
Nes kai pavasaris sugrįžta
Ir gėlės pievose pražysta,
Suskamba širdyje daina
Jaunystės džiugesio pilna!


Saulė sako: „Labas rytas!“

          Aušta jau Velykų rytas,

Ir su pavasariu kartu
Džiaugtis bei mylėt linkiu!