Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

VRM: tobulinamas asmenų aptarnavimas institucijose

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtoms atnaujintoms asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo institucijose taisyklėms ir pildytiems reikalavimams institucijų interneto svetainėms.

Įgyvendindamos šiuos teisės aktus institucijos įgis daugiau galimybių sudaryti palankesnes sąlygas aptarnauti asmenis ir prisidėti prie veiksmingesnio vieno langelio principo įgyvendinimo. Institucijos galės plačiau naudoti informacines ir ryšių technologijas viešai skelbiant informaciją apie savo veiklą ir priimant asmenų prašymus ir skundus. Jos taip pat galės taikyti ir kitas savo nuožiūra pasirinktas asmenų aptarnavimą gerinančias organizacines ar technines priemones, tačiau šios priemonės negalės kelti asmenims papildomos administracinės naštos.

Atnaujintomis taisyklėmis sudaroma daugiau galimybių asmenis aptarnauti užsienio kalba. Aiškiau reglamentuojami institucijų veiksmai, kai asmenų  prašymai ar skundai yra adresuoti kelioms institucijoms arba kai institucija pagal jai nustatytą kompetenciją negali išspęsti asmenims rūpimų klausimų. Papildyti reikalavimai ir institucijų interneto svetainėse skelbiamai informacijai.

Institucijos savo svetainėse turės skelbti daugiau visuomenei aktualios informacijos, pavyzdžiui, informaciją apie lėšas, skirtas institucijos veiklai viešinti, aiškiau struktūruotą informaciją apie teikiamas paslaugas, informaciją apie vykdomas viešąsias konsultacijas institucijos veiklai ir visuomenei aktualiais klausimais ar informaciją apie dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su institucijos veikla, ir atsakymus į juos.

63