Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

2022 birželio 24 d. įsigalioja draudimai naujai prekių grupei iš Rusijos Federacijos

Nuo 2022 m. birželio 24 d. iki gruodžio 5 d. naftos produktų, klasifikuojamų  Kombinuotosios nomenklatūros 270900 ir 2710 pozicijose, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos, importas bus galimas tik pagal sutartis sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., su sąlyga, kad iki 2022 m. birželio 24 d. apie šias sutartis buvo pranešta Europos Komisijai (2014 m. liepos 31 d.  Tarybos Reglamento Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 3m straipsnis).

Asmenys, kurie yra sudarę tokias sutartis ir norėdami pereinamuoju laikotarpiu toliau importuoti šiuos produktus, iki  2022 m. birželio 24 d. turi pateikti šias sutartis ir jų priedus Energetikos ministerijai bendruoju el. paštu: info@enmin.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad  po birželio 24 d. naftos produktų, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros  270900 ir 2710 pozicijose, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos, importas pagal sutartis apie kurias nebuvo pranešta Europos Komisijai nebebus galimas.

152