Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ar galima darbuotojui į darbą atvykti kartu su augintiniu?

Įstatymų apibrėžiančių klausimą, ar gali darbuotojai atvykti į darbą kartu su savo augintiniais  – nėra, tačiau žymėjimą „Draugiški gyvūnams“ galime išvysti jau ne ant vienerių biuro durų. Darbuotojo atvykimą kartu su augintiniu į darbą, dažniausiai įtvirtina įstaigos vidaus taisyklės.

VMVT rekomenduoja atsižvelgiant į darbo vietos specifiką, lankytojų srautus ir t.t., gyvūnų augintinių laikymo klausimus detaliai reglamentuoti darbovietės vidaus tvarkos taisyklėse, jose numatant  gyvūnų turėjimo, laikymo darbo vietoje tvarką, galimų atsinešti gyvūnų augintinių rūšių sąrašą, skaičių ir galimai numatant, kokiomis išskirtinėmis dienomis gyvūnus augintinius galima būtų atsivesti ir pan.
Taip pat specialistai rekomenduoja įsivertinti ir galimas kitų asmenų alergines reakcijas į gyvūnus, baimės jausmą, higienos ir estetikos klausimus, tokius kaip, gyvūnų galimą prieigą prie kitų žmonių, gyvūnų plaukų patekimą ant asmenų drabužių, baldų bei įsivertinti gyvūnų fiziologinių poreikių tenkinimo sąlygas darbo vietoje.
118