Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Atliktas Platelių ežero būklės vertinimas

Vasaros metu vienas mėgstamiausių poilsio būdų lietuviams yra laiko leidimas prie ežerų, upių ar kitų vandens telkinių. Tačiau ar poilsiautojai dažnai susimąsto apie vandens telkinio būklę? Ar jiems įdomu, kodėl vanduo yra vienokios ar kitokios spalvos, vandenyje gausu dumblių ir kitos augmenijos?

Šiuo metu daugelis ežerų ir kitų vandens telkinių susiduria su didžiule problema – eutrofikacija. Eutrofikacija – tai reiškinys, kai dėl per didelio maistinių medžiagų (dažniausiai fosforo ir azoto) kiekio, patenkančio į vandens telkinius, pernelyg išveši dumbliai ir kita augmenija. Dėl to kyla didelis pavojus ne tik visai gyvybei vandens telkinyje, bet ir žmonėms besinaudojantiems vandens ištekliais.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje, suvokdami minėtos problemos grėsmes, įgyvendino projektą „Kuržemės ir šiaurės Lietuvos ežerų valdymo bei priežiūros tobulinimas“ (LIVE LAKE), kuris finansuojamas Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Jo metu numatytos priemonės turėjusios palengvinti ir pagerinti 14 vandens telkinių Lietuvoje ir Latvijoje priežiūrą. Tarp šių vandens telkinių pateko ir Platelių ežeras, esantis Žemaitijos nacionaliniame parke.

Projekto įgyvendinimo metu Klaipėdos universiteto mokslininkai parengė dokumentą – „Platelių ežero vandens kokybės gerinimo planas“. Rengiant šį planą buvo atlikti išsamūs Platelių ežero baseino žemėnaudos tyrimai, ežero intakų bei ežero vandens cheminiai ir fiziniai tyrimai. Tyrimas atskleidė, kad Platelių ežero vandens kokybė yra labai geros būklės. Tačiau nustačius tam tikrus pavojaus signalus, parengtos rekomendacijos, kaip ateityje vandens kokybės prastėjimo būtų galima išvengti. Su visa tyrimų medžiaga galima susipažinti Žemaitijos nacionalinio parko internetiniame puslapyje – http://zemaitijosnp.lt/saugome/plateliu-ezero-vandens-kokybes-gerinimo-planas/ .

Įgyvendinant projektą vykdytos ir kitos veiklos. Parengta ir ugdymo įstaigose pristatyta edukacinė programa „Fosforo ir azoto žala ežerams“, kurios metu vaikai supažindinami su fosforo ir azoto žala ežerams bei priemonėmis šiai žalai sumažinti. Edukacinė programa pristatyta daugiau nei 500 vaikų Lietuvoje ir Latvijoje.

Vienas iš eutrofikacijos sukeliamų padarinių yra spartus nendrių augimas ežero pakrantėse, kuris įtakoja pokyčius visoje ežero ekosistemoje. Projekto lėšomis Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įsigijo įrangą nendrėms šienauti bei povandeninį droną, kurio pagalba bus stebimi vandens ekosistemos pasikeitimai.

Kitas projekto partneris Lietuvos pusėje – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija – projekto lėšomis išvalė Kirkilų ežerą bei įsirengė edukacinę klasę. Įsigyta įranga Biržų regioninio parko specialistams padės mokyti vaikus atlikti vandens tyrimus bei supažindinti juos su vandens ekosistemomis.

Vandens telkiniai ir jų būklė yra gyvybiškai svarbūs ne tik žmonėms, bet ir juose gyvenantiems gyvūnams bei visai ekosistemai, todėl prižiūrėkime ir rūpinkimės jais.

76