Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Atnaujinta byla, kurioje asmuo buvo išteisintas dėl tyčinio nužudymo

2023 m. balandžio 18 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje K. K. išteisintas pagal 1961 m. birželio 26 d. BK 105 straipsnio 5 punktą už tai, kad 2002 m. vasario 11 d., veikdamas grupe kartu su J. S., tyčia itin žiauriai – nukentėjusiajai sukeliant dideles fizines kančias – nužudė V. D.

Šiandienos nutartimi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija atnaujino baudžiamąją bylą ir perdavė ją iš naujo tirti. Baudžiamoji byla atnaujinta pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro išvadą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant K. K. išteisinamąjį nuosprendį.

Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių tyrimo pradėtas, esant pagrindui manyti, kad asmenys, padarę su V. D. nužudymu susijusią nusikalstamą veiką, yra kartu susiję ir su vėlesniu atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse veikiančio šaunamaisiais ginklais bei sprogmenimis ginkluoto nusikalstamo susivienijimo ir jo dalyvių padarytų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų.

Taip pat skaitykite  Suduotas smūgis organizuotai grupuotei , kuri pelnėsi iš prostitucijos ir reketavo turtą

Generalinei prokuratūrai atliekant tyrimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas byloje, kurioje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu K. K. buvo išteisintas, nebuvo atliktas išsamiai ir tinkamai, o jį atlikę ikiteisminio tyrimo pareigūnai galimai piktnaudžiavo (dėl pareigūnų veiksmų yra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas) ir dėl to nagrinėjant bylą teisme ir vertinant K. K. kaltės klausimą nebuvo nustatytos aplinkybės, kurios buvo nurodytos vėlesnėse J. S. ir kitų liudytojų apklausose. Tyrimo metu gauti naujai paaiškėję duomenys, kurie patvirtina ir paneigia aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai. Naujai paaiškėjusių aplinkybių duomenimis nustatytas galimas pareigūnų nusikalstamo piktnaudžiavimo faktas, aplaidžiai vykdant J. S. paiešką, kitaip darant įtaką ikiteisminio tyrimo atliekamų veiksmų ir jų metu gaunamų duomenų patikimumui.

Taip pat skaitykite  Kraupios mirtys: vienas kūnas rastas irimo stadijoje, kitas – tarp bėgių

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, esant baudžiamosios bylos atnaujinimo pagrindams, kartu tiek pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusį baudžiamąjį įstatymą, tiek pagal šiuo metu galiojančią baudžiamojo įstatymo redakciją kliūčių, dėl kurių baudžiamasis procesas būtų negalimas, nenustatyta.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje. Remdamasis procesą reglamentuojančiais įstatymais, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus teisės taikymo aspektu.

77