Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

BA Saugumo ir gynybos komiteto posėdyje aptariamas Baltijos valstybių saugumas

Šiandien, balandžio 29 d., Nidoje vyksta Baltijos Asamblėjos (BA) Saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame dalyvauja Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas Andrius Kupčinskas, pirmininko pavaduotoja Orinta Leiputė, nariai Andrius Mazuronis ir Audrius Petrošius.

Posėdyje pagrindinį dėmesį ketinama skirti Rusijos invazijos į Ukrainą padariniams, Baltijos valstybių ir Europos saugumo klausimams aptarti. BA komiteto nariai posėdyje diskutuoja apie Baltijos valstybių bendradarbiavimą teikiant politinę, finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai, kelia klausimus, kaip karas Ukrainoje pakeitė Baltijos regiono saugumo padėtį, ką Baltijos valstybės turėtų padaryti, kad jose būtų įsteigta JAV nuolatinė karinė bazė, kaip kartu galėtų stiprinti oro gynybos pajėgumus?

„Situacija Ukrainoje suvienijo Baltijos valstybes tiek dėl paramos šaliai, tiek dėl poreikio glaudžiau bendradarbiauti siekiant taikos ir stabilumo Baltijos regione. Baltijos Asamblėjos Saugumo ir gynybos komitetas nori spręsti šią sudėtingą problemą ir ieškoti bendrų išeičių regiono saugumui ir stabilumui užtikrinti“, − sako Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Mazuronis.

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkas A. Kupčinskas tvirtina, kad dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainą keičiasi geopolitinė perspektyva, todėl reikia aptarti šių pokyčių reikšmę Baltijos valstybėms. „Tokios šalys kaip Kinija, Indija vaidina ir toliau vaidins svarbų vaidmenį tarptautiniame bendradarbiavime, todėl Baltijos valstybių atstovai turi aptarti šių šalių santykius su Baltijos valstybėmis“, − sako Seimo delegacijos vadovas A. Kupčinskas.

Seimo delegacijos pirmininko pavaduotoja O. Leiputė priduria, kad pastaraisiais metais Kinijos Liaudies Respublika tapo stipriu politiniu ir ekonominiu veikėju Baltijos valstybėse ir dėl to kyla daug mūsų saugumo ir poveikio ekonomikai klausimų. „Negalima nepastebėti, kad Kinijos vieta ir jos vaidmuo pasaulinėje arenoje yra intensyviai aptarinėjami, o Lietuva suvaidino svarbų vaidmenį iškeliant šį klausimą į svarbią Europos Sąjungos darbotvarkės vietą“, − atkreipia dėmesį parlamentarė.

Pasak delegacijos nario A. Petrošiaus, dėl dabartinės saugumo padėties regione Baltijos valstybių pasirengimas civilinės saugos srityje tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau. „Karas Ukrainoje pakeitė Baltijos regiono saugumo padėtį ir santykius su Rusijos Federacija. Vienas iš svarbiausių Baltijos Asamblėjos Saugumo ir gynybos komiteto prioritetų − Baltijos valstybių pasirengimas civilinės saugos srityje“, − sako Seimo narys A. Petrošius. Todėl BA Saugumo ir gynybos komitetas planuoja aptarti dabartinę padėtį ir gebėjimą bendrai reaguoti į ekstremalias situacijas ir nelaimes regione. Komiteto nariai tarsis, kaip galima sustiprinti Baltijos valstybių operatyvinį bendradarbiavimą civilinės saugos srityje, kaip jos gali pagerinti nelaimių rizikos mažinimo pajėgumus, bendrą nelaimių prevenciją ir pasirengimą nelaimėms.

BA Saugumo ir gynybos komiteto posėdžio pabaigoje numatoma surengti politinę diskusiją apie Europos geopolitiką ir saugumą Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Šioje diskusijoje pranešimus skaitys Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos analizės centro politikos analitikas Liudas Zdanavičius, BA Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Saeima Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Atis Lejinis (Atis Lejiņš) ir „Praxis“ idėjų instituto pilietinės visuomenės ir valdymo ekspertas Melis Oidsalas (Meelis Oidsalu).

31