2021-05-11

Tuti.LT

Tavo laisvalaikis internete

Brexit: prekių deklaravimo ir apmokestinimo pokyčiai siunčiantis prekes iš Jungtinės Karalystės

Nuo šių metų sausio 1 dienos prekėms, atsisiunčiamoms iš Jungtinės Karalystės (JK), išskyrus Šiaurės Airiją, su tam tikromis išimtimis taikomi tokie patys muitai ir mokesčiai (importo akcizai ir PVM), kaip ir prekėms, atsisiunčiamoms iš trečiųjų šalių.

Tačiau nuo importo muitų atleidžiamos iš JK gavėjui Europos Sąjungoje (ES) atsiunčiamos prekių siuntos, kurių vertė neviršija 150 eurų. Atkreiptinas dėmesys, jog nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai nepriklausomai nuo siuntos vertės.

Importo PVM neapmokestinamos prekės, kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip 22 Eur, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus.

Importo PVM neapmokestinamos ir prekės, fizinio asmens atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu jos bendra vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

•  siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;

•  siuntmeną sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, kad šie daiktai skirti ekonominei veiklai;

•  siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;

•  siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;

•  siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Iš trečiųjų šalių siuntose atsiųstos prekės, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas (etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, etilo alkoholio turintys skysti parfumerijos, kosmetikos, tualetiniai preparatai ir pan.), apmokestinamos akcizais.

Pavyzdys, kaip apskaičiuojami importo mokesčiai

Per Lietuvos paštą atsisiunčiami moteriški odiniai bateliai, kuriuos privatus asmuo įsigijo trečiosios šalies internetinėje prekyvietėje. Prekei, atsižvelgiant į jos kainą (daugiau nei 150 Eur), taikomi tiek importo muitas, tiek importo PVM.

Sąskaitoje nurodyta prekės vertė (neįtraukiant siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidų) – 200 Eur.

Pašto siuntos siuntimo išlaidos – 20 Eur.

AB Lietuvos pašto nustatytas mokestis už teikiamas atstovavimo (muitinės tarpininko) paslaugas – 8,69 Eur.

Prekės muitinė vertė – 220 Eur.

Prekei taikoma importo muito norma – 7 proc.

Importo muito mokestis: 220×7/100=15,4 Eur.

PVM apmokestinamoji vertė: 200+20+8,69+15,4=244,09 Eur.

Importo PVM: 244,09×21/100=51,26 Eur.

IŠ VISO IMPORTO MOKESČIŲ: 15,4+51,26=66,66 EUR.

Muito tarifai priklauso nuo konkrečios prekės ir nustatomi pagal tai prekei priskirtą kodą. Prekių kodus galima nusistatyti LITAR duomenų bazės  Nomenklatūros medyje. Nusistačius prekės kodą (jį sudaro 10 skaičių), reikia jį įrašyti LITAR duomenų bazės Tarifo naršymo laukelyje „Ieškoti nomenklatūros kodo“, o laukelyje  „Šalies kodas/pavadinimas“ įrašyti  šalį, iš kurios numatote importuoti prekę, ir paspausti mygtuką „Ieškoti“. Sistema parodys importo muito tarifą (procentais), PVM – 21 proc. ir kitus importo reikalavimus.

Nuo šių metų taip pat atsirado prievolė deklaruoti prekes, siunčiamas į ar iš Jungtinės Karalystės. Muitinės formalumus už atitinkamą užmokestį galima patikėti muitinės tarpininkams arba tai padaryti patiems. Asmenys, norintys teikti muitinės deklaraciją, turi:

•         būti registruoti Muitinės prievolininkų registre (gauti EORI kodą);

•         pasirašyti elektroninių duomenų mainų sutartį su teritorine muitine;

•         išsiimti elektroninį sertifikatą prisijungti prie Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS);

•         pateikti elektroninę deklaraciją į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą.

Daugiau informacijos apie formalumus su prekėmis galima rasti Lietuvos muitinės interneto puslapiuose

•      Atmintinė asmeniui, ketinančiam naudotis Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos verslininko portalu 

•      EORI kodas

•      Muitinės procedūros: ImportasEksportas

•      Deklaracijų priėmimas ir tvarkymas

•      Prekių deklaravimas naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (MDAS)

Šią informaciją galite atsisiųsti .pdf formatu

95
Dalinkis naujienomis