Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Bus tvirtinami nauji valstybės saugomi gamtos paveldo objektai

Visuomenei pristatomi nauji gamtos paveldo objektai, kuriuos planuojama skelbti valstybės saugomais. Medžius, akmenis, atodangas ir kitus gamtos objektus siūlė patys žmonės, paskui atitikimą nustatytiems kriterijams vertino Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistai. Atrinkti vertingiausi gamtos paveldo objektai bus įtraukti į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-736 „Dėl saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ 9 ir 10 punktais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktu, informuoja apie parengtą Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl pritarimo ir nepritarimo skelbti naujus gamtos paveldo objektus valstybės saugomais gamtos paveldo objektais“ projektą.

43