Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Būtina užkirsti kelią Rusijos ir Baltarusijos piktnaudžiavimui Interpolu

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos Interpolo generaliniu sekretoriumi Jürgen Stock. Susitikimo metu buvo aptarta piktnaudžiavimo Interpolo kanalais rizika, padėtis Ukrainoje ir Rusijos bei Baltarusijos narystė Interpole. Ministrė iškėlė klausimą dėl Rusijos ir Baltarusijos narystės Interpole stabdymo arba jų prieigos prie Interpolo sistemų apribojimo. Tokį siūlymą yra išreiškusios ir kitos šalys.

„Gerbiame Interpolo organizacijos neutralumą bei vertiname pastangas įvesti griežtesnę Maskvos nacionalinio centrinio biuro kontrolę. Suprantama, kad Interpolo Konstitucijoje nėra nuostatos dėl šalies narės narystės sustabdymo ar pašalinimo. Tačiau esu tikra, kad gali būti rastas teisinis būdas, jei tam pritars tarptautinė bendruomenė. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Rusijos, kuri visiškai nepaiso jokių tarptautinės teisės ir tvarkos taisyklių, buvimas Interpolo nare neturi jokios prasmės. Tas pats taikytina ir Baltarusijai“, – į Interpolo generalinį sekretorių kreipėsi ministrė A. Bilotaitė.

Pasak Interpolo generalinio sekretoriaus J. Stock, organizacija turi išlikti neutrali, kitaip ji gali tapti politiniu įrankiu. Jis užtikrino, jog jau po Krymo aneksijos 2014 m., buvo imtasi ribojančių priemonių Rusijos prieigai prie Interpolo duomenų, tokios pat taisyklės taikomos ir šios dienos kontekste. Be to, yra užtikrinamas stebėsenos procesas, kuriuo užkertamas kelias bet kokiems pažeidimams. Anot J. Stock, atsižvelgiant į tarptautinės policijos organizacijos interesus, tam tikri kanalai su Rusija ir Baltarusija turi būti palikti atviri – tai leidžia užkirsti kelią sunkiems tarptautiniams nusikaltimams ar juos išaiškinti. Jis pabrėžė, kad jei būtų nustatyta naujų pažeidimų iš Rusijos ar Baltarusijos pusės, būtų imtasi papildomų veiksmų.

J. Stock taip pat atkreipė dėmesį, kad atskiros šalys narės gali priimti politinius sprendimus ir nebendradarbiauti su Rusija ar Baltarusija, nebesikeisti su jomis duomenimis.

Susitikime ministrė taip pat išreiškė nerimą, jog Interpolo kanalais Rusija ir Baltarusija gali naudotis siekdama persekioti politinio režimo oponentus. Lietuva jau patyrė politiškai motyvuotą Lietuvos teisėjų ir prokurorų, dalyvavusių Sausio 13-osios bylos nagrinėjime, persekiojimą, taip pat šių metų rugsėjo viduryje Minsko Nacionalinis Centro biuras išsiuntė valstybėms narėms prašymą pateikti informaciją apie daugiau kaip 800 asmenų, tarp kurių didžioji dalis lietuviai, gyvenamąją vietą. Tokiu būdu nedemokratiniai režimai naudojasi savo naryste Interpolo organizacijoje.

Atsakydamas į tai generalinis sekretorius J. Stock kvietė Interpolui priklausančias šalis nares dar aktyviau tiesiai Interpolui teikti informaciją, ypač tokiose jautriose bylose.

Siekdama kovoti su galimu piktnaudžiavimu Interpolo kanalu, Lietuva sutelkė dėmesį į informuotumo didinimą, naujų priemonių ES lygmeniu siūlymą bei Interpolo ir ES valstybių narių informavimą apie galimas grėsmes. Lietuva taip pat pateikė siūlymą sukurti keitimosi informacija apie galimas neteisėtas ir politiškai motyvuotas paieškas mechanizmą ES lygiu.

Interpolo generalinis sekretorius negailėjo gerų žodžių Lietuvos policijai.

„Tai, kaip jūs organizuojate apsikeitimą duomenimis yra pavyzdys visoms kitoms pasaulio šalims. Pas mus Interpole nėra mažų ir didelių šalių, yra profesionalios ir nelabai. Jūsų policija labai profesionali ir moderni“, – teigė J. Stock.

Interpolas – didžiausia policijos tarptautinė organizacija pasaulyje, kuriai šiuo metu priklauso 195 valstybės. Interpolas kitais metais švęs 100-ajį gimtadienį.

276