Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Buvome, esame, būsime! Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo 30-osios metinės

Sausio 28 dieną iškilmingai paminėtos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkūrimo 30-metis. Minėjimo renginiai, prasidėję bendra malda Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje, vėliau persikėlė į generolo Jono Žemaičio – Vytauto aikštę. Čia savanorius pasveikino krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, tylos minute pagerbti žuvę savanoriai, Liepynės kapinėse prie paminklo „Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams“ padėtos gėlės.

Sveikinimo kalboje krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus sakė: „Savanoris – tai pašaukimas. Visų laikų savanorius skiria tik laikas, o idėja išlieka ta pati. Kariuomenės kūrėjai savanoriai išsiskiria tuo, kad jų pasiaukojantis darbas skirtas valstybės idealų puoselėjimui, jaunimo auklėjimui“.

„Savanoriai – tai žmonės, pasiryžę kas bebūtų ginti savo valstybę. Savanoris duoda priesaiką, kuri išlieka, nepriklausomai nuo tavo amžiaus, kuri galioja tiek, kiek turi jėgų. Tai tie žmonės, kurie gali ir nori būti naudingi valstybei iškilus grėsmei, organizuojant pilietinį pasipriešinimą”, – sako Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Saulius Pečeliūnas.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga įkurta 1927 metais (anuomet vadinosi „Lietuvos savanorių kūrėjų sąjunga“) ir vienijo 1918-1920 metų savanorius karius, dalyvavusius Nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir Lenkijos pajėgomis. Prasidėjus antram pasauliniam karui, daug savanorių pasitraukė į vakarus, kur organizacija tęsė veiklą. Nepriklausomoje Lietuvoje sąjunga atkurta 1993 m. ir iki šių dienų yra viena iš stipriausių Krašto apsaugos sistemą remiančių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje.

Sąjunga siekia saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, rūpintis žuvusiųjų karių, savanorių, buvusių partizanų ir kitų Lietuvos nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu, remti Lietuvos kariuomenę, vykdyti edukacinę veiklą.

171