Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

D. Nausėdienė: giname ir ukrainiečių vaikų teisę skaityti knygas gimtąja kalba

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė trečiadienį dalyvavo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykstančiame Ankstyvojo skaitymo skatinimo forume.

Savo sveikinimo kalboje pirmoji ponia atkreipė dėmesį, jog forumas telkia Lietuvos ir tarptautinės bendruomenės dėmesį į mūsų mažuosius – rytojaus bendruomenių lyderius bei jų ugdytojus. „Būtent skaitymas yra kelias į pasaulio ir savęs pažinimą per žodį. Visų pirma per tikslias sąvokas ir tekstą, turtingas žodines ir gilias prasmines interpretacijas. Ir per dialogą, kartais sudėtingą, kompleksinį – tarpkultūrinį“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, iš forumo pranešėjų laukiama analitinių, metodinių, pedagoginių įžvalgų ne tik apie žodžio jėgą, kalbinių įgūdžių bei vaizduotės lavinimo svarbą, vaiko kūrybingumo išlaisvinimą, bet ir apie vaikų ir tėvų įgalinimą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų vystymą, žmogiškąjį ryšį, perspektyvas ir daugelį kitų svarbių dalykų, kuriuos gali suteikti ankstyvasis skaitymas vaiko gyvenime.

D. Nausėdienė akcentavo, jog įtraukusis ugdymas ir ankstyvojo skaitymo skatinimas yra ir Prezidento dėmesio centre: „Todėl kartu su Nacionaline ir kitomis Lietuvos bibliotekomis visuose regionuose remiame „Knygų starto“ iniciatyvą, knygų leidybą, skatiname ankstyvąjį skaitymą vaikams jų gimtąja kalba.“

Pirmoji ponia pabrėžė, jog šiandien tai ypač aktualu ukrainiečiams. „Šiuo metu, kai totalitarinis režimas nori ištrinti didvyriškos ukrainiečių tautos balsą ir jos kultūrinį identitetą iš pasaulio istorijos lobyno, mes, gindami ukrainiečių vaikų teisę skaityti knygas savo gimtąja kalba, kartu su partneriais imamės humanitarinės, kultūrinės iniciatyvos leisti ir platinti ukrainietiškas knygas bei tekstus“, – teigė D. Nausėdienė.

Jos žodžiais, kartu su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska vykdomas projektas „Knygos be sienų“ ne tik įgyvendina vaiko teisę skaityti gimtąja kalba, bet kartu gina humanizmo pagrindus, žmogiškąsias vertybes, tarptautinės teisės principus, vakarietiškąją civilizaciją ir pasaulio kultūrą.

Pirmoji ponia padėkojo Nacionalinės bibliotekos bendražygiams už intelektualinių jungčių kūrimą, o bibliotekoms – už nuolatinį rūpinimąsi visais skaitytojais: nuo labiausiai įgudusių ir profesionalų iki mažiausiųjų, kurie dar tik atranda knygų pasaulį.

Ankstyvojo skaitymo skatinimo forumas – metinis renginys, kuriuo siekiama suburti Lietuvos ir tarptautinę tyrėjų, edukatorių bei kitų specialistų bendruomenę, profesionaliai kalbančią ir skleidžiančią patikimą žinią apie ankstyvojo skaitymo naudą.

Pirmoji ponia D. Nausėdienė yra ir kito Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamo ankstyvojo skaitymo projekto „Knygų startas“ globėja. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – užauginti Lietuvoje pirmąją kartą vaikų, kurių skaitymo patirtis prasideda nuo pat pirmų dienų, taip pat skatinti skaitymą šeimoje.

105