Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

ES migracijos politikos pokyčiai nepateisinamai vėluoja, tikimės Čekijos palaikymo

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė liepos 11 d. dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų susitikime Čekijoje, kuri perima pirmininkavimą ES Tarybai. Ministrai aptars saugumo regione ir pagalbos Ukrainai bei Moldovai klausimus, taip pat diskutuos dėl efektyvesnio migracijos valdymo bei vaikų seksualinio išnaudojimo internete užkardymo. Į susitikimą Prahoje pakviesti ir Ukrainos bei Moldovos vidaus reikalų ministrai.

Ateinantį pusmetį ES Tarybai pirmininkausianti Čekija žada išskirtinį dėmesį ES migracijos politikos klausimams. Susitikime ministrai diskutuos dėl priemonių, kurios užkirstų kelią tolesniam migracijos spaudimo didėjimui.

Ministrė A. Bilotaitė akcentuos, jog tikisi Čekijos paramos, siekiant spartesnio ES teisės aktualizavimo – akivaizdu, kad būtinas specifinis teisinis reguliavimas, kuris leistų ES valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą atsaką migracijos instrumentalizavimo ir hibridinės atakos atvejais. Pasak ministrės, nors apie tai kalbama jau metus, ES teisė vis dar nesudaro galimybės šalims narėms apsiginti nuo Baltarusijos režimo hibridinių atakų prie išorinės ES sienos ir neužkerta kelio piktnaudžiavimui prieglobsčio sistema. Tuo tarpu Lietuva sulaukia nepalankių tarptautinių organizacijų vertinimų ir teismų sprendimų.

„Priemonės, kurių ėmėmės nacionaliniu lygiu, buvo vienintelis veiksmingas būdas Lukašenkos planui sužlugdyti. Visada dėl savo sprendimų konsultavomės su Europos Komisija ir tai darysime toliau. Reaguodami į ES Teisingumo Teismo išvadą koreguosime savo nacionalinę teisę, tačiau dar kartą pabrėžiu – būtina spartinti ES teisėkūros procesus ir suteikti mums realių įrankių gintis nuo Baltarusijos režimo“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Ministrai taip pat diskutuos apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes, galimas grėsmes ES vidaus saugumui ir pagalbos Ukrainai bei Moldovai priemones. Kalbant apie paramą Ukrainai, ministrai ieškos būdų stiprinti pastangas karo nusikaltimų tyrime bei šalies išminavime. Ministrės A. Bilotaitės teigimu, saugumo regione užtikrinimas neabejotinai yra viena svarbiausių bendradarbiavimo sričių. Pasak jos, didžiausia grėsmė ir jau ryškėjanti tendencija – tai su karo Ukrainoje pasekmėmis susijusio nusikalstamumo augimas, apimantis prekybą žmonėmis, neteisėtą ginklų apyvartą, narkotikų kontrabandą ir hibridines grėsmes.

Prahoje ministrė A. Bilotaitė pasirašys susitarimą su Slovakija dėl bendradarbiavimo pasienyje su Ukraina, siekiant užkirsti kelią neteisėtam ginklų patekimui į ES.

42