Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Gyventojai nepatenkinti komunalinių atliekų tvarkymu: bus keičiami paslaugos teikimo reikalavimai

Aplinkos ministerija sulaukia nemažai skundų dėl komunalinių atliekų netinkamo surinkimo, todėl parengė ir pateikė derinti Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų pakeitimus. Juos patvirtinus atliekų turėtojams bus teikiama kokybiškesnė, aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkanti paslauga.

Teisės akto projekte numatyta, kad komunalinių atliekų surinkimo konteineriai bei priėjimas prie konteinerių aikštelės turi būti pritaikyti žmonėms su negalia. Taip pat nurodoma, kokiu atstumu nuo pastato sienos su angomis (durų, langų, vėdinimo sistemų angos) ir vaikų žaidimo aikštelių turi būti įrengtos atliekų konteinerių aikštelės.

Siūloma naujovė, kad atliekų tvarkytojas privalo surinkti paliktas ar išbarstytas atliekas komunalinių atliekų konteinerių aikštelės ribose ir 5 m spinduliu.

Projekte taip pat numatyta, kad didelių gabaritų atliekos ne rečiau kaip 4 kartus per metus bus surenkamos apvažiuojant – kai atliekų turėtojai reguliariai informuojami apie datą, laiką ir vietą, kada bus surenkamos didelių gabaritų atliekos. Numatyta ir biologinių atliekų rūšiavimo, jų surinkimo, konteinerių pastatymo vietų tvarka ir reikalavimai teritorijoms, kuriose biologinių atliekų surinkimas bus privalomas nuo 2024 m. sausio 1 d. Biologinių atliekų konteineriai privalės būti pastatyti urbanizuotose teritorijose, kuriose gyvena daugiau kaip 2 tūkstančiai gyventojų.

Taip pat skaitykite  Komentaras dėl netikslios informacijos apie naujai parengtus atliekų prevencijos ir tvarkymo planus

Savivaldybės būtų įpareigotos nuolat teikti gyventojams informaciją apie atskirų atliekų teisingą rūšiavimą, apipavidalinant konteinerius piktogramomis, nurodant konkrečioje savivaldybėje esančias pakuočių, tekstilės, biologinių, baldų, medienos, statybinių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, padangų, alyvos, buityje susidarančių medicininių ir pavojingųjų atliekų surinkimo vietas, atliekų tvarkytojus, jų kontaktinę informaciją ir atliekų priėmimo sąlygas.

Savivaldybės turės supažindinti atliekų turėtojus su atliekų rūšiavimo privalumais, kokia atsakomybė numatyta už neteisingai išrūšiuotas atliekas, informuoti gyventojus apie galimybę pastebėjus pažeidimus apie juos pranešti.

Patikslinamas ir reikalavimas, kad atliekų tvarkytojas turės reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku arba sutartyje su savivaldybe nustatytu dažnumu) plauti ar dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir kolektyvinius biologinių atliekų surinkimo konteinerius.

Taip pat skaitykite  Planuojama nustatyti daugiau reikalavimų virtualiųjų valiutų paslaugų teikėjams

Jeigu atliekų konteineriai bus nuolat perpildyti ne dėl atliekų tvarkytojo kaltės, atliekų tvarkytojas privalės siūlyti atliekų turėtojui tikslinti paslaugos teikimo sutartį arba spręsti klausimą savivaldybės ar atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus nustatyta tvarka.

Tikimasi, kad, priėmus šias pataisas, sumažės gyventojų skundų dėl per arti jų būsto statomų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių, reguliariai perpildytų atliekų surinkimo priemonių, neleistinai paliktų atliekų, atliekų konteinerių plovimo ir dezinfekavimo.

Taip pat gyventojai turės galimybę dažniau pasinaudoti didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiuojant paslauga. Užtikrinus gyventojams galimybę kompostuoti biologines atliekas jų susidarymo vietoje, turėtų sumažėti mišrių komunalinių atliekų kiekis, rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą.

235